ראשי | חרקים | עכבישנים | ספרות אנטומולוגית | אתרי טבע מומלצים | מפות | אודות | יצירת קשר      About
האתר עוסק בפרוקי הרגליים של ישראל, חרקים, עכבשנים ועוד. מאות מאמרים, קטלוג עכבישים בישראל וקטלוג עקרבים בישראל
 
לחיפוש בתכני האתר גלול ובחר 'חפשו בארכיון המאמרים'
insectour
לחרקים יש כרגיל שני זוגות כנפיים: שני זוגות כנפי תעופה או זוג לתעופה וזוג לחפייה. זבובאים Diptera יוצאי דופן בתחום הזה. להם יש זוג אחד של כנפי תעופה וזוג איברים הומולוגיים לכנפיים הנקראים בוכניות - נראים כמקלונים דקים עם קצה מעובה* - המשמשים כאיבר מייצב בתעופה.
 
זבובים ידועים בכושר תעופה ייחודי, המאפשר להם לא רק לבצע פניות חדות בשברירי שנייה, אלא גם במינים רבים, לעוף הצידה או לאחור ואף לרחף במקום אחד. יכולת זו מתאפשרת במידה רבה תודות לבוכניות. ללא בוכניות אין הזבוב יכול לעוף.

רחפניים מתמחים בתעופה מדוייקת. הם מסוגלים לרחף במקום ולנוע בכל כיוון במהירות רבה.
הזכרים משתמשים ביתרון הזה כדי להגן על הטריטוריה.

אופן פעולת הבוכניות הוא כג'יירו, המאפשר לזבוב לשמור על כיוון תנועה ישר ולקבל חיווי על סטיות מהנתיב. הבוכניות רוטטות בסינכרוניזציה הפוכה לכנפיים (כאשר הכנף יורדת הבוכנית עולה ולהפך) ובקצב מהיר מאוד במישור אחד (הניצב לציר התנועה) ולכן שואפות לשמר את מישור התנועה הזה (כוח התמדה).

כאשר גוף הזבוב סוטה (במהלך התעופה) מציר התנועה הקווית (אופקית או אנכית), נוצר כוח (לחץ אוויר) המתנגד לכיוון הרטט. חיישנים בבסיס הבוכנית מודדים את הכוח, את מידת הסטייה של גוף הזבוב ביחס למישור הרטט וסוג הסטייה: אופקית, אנכית או גלגול.

החיישנים מסודרים ב-3 מישורים וקשורים עצבית לשרירי ההיגוי של הכנפיים. מדידת עוצמת הכוח וכיוונו, מאפשרים לחשב את עוצמת וכיוון הפיצוי שצריכות הכנפיים לספק כדי לשמר ציר תנועה ישר, או את מידת ההיגוי הנחוצה על-מנת לבצע סטייה / פנייה מדויקת.

לרחפנים כדוגמת Sphaerophoria scripta בוכניות מפותחות. נקל לזהות אותן בולטות מתחת לבסיס הכנפיים הקדמיות

האמת שההסבר לעיל הוא פשטני למדי. ובכל הקשור בתעופת זבובאים עדיין רב הנסתר על הגלוי. אחד המימצאים המעניינים הקשורים לבוכניות הוא שתמרוני תעופה יזומים קשורים באופן הדוק למערכת הראייה. העיניים המורכבות של הזבוב הן למעשה חיישני תנועה מתוחכמים. הן מספקות מידע פנורמי על הסביבה, המאפשר התייחסות לכיווני התנועה במרחב, ביחס לסביבה עצמה.

נמצא ששינויים בדימוי שרואה מערכת הראייה של הזבוב, משפיעים על האופן בו פועלות הכנפיים. גילוי נוסף, מאוחר יותר, מצא קשר עצבי ישיר בין מערכת הראייה למערכת השליטה השרירית על הבוכניות. למעשה הבוכניות והחיישנים בבסיסן משמשים כממסר בין המוח לכנפיים.

בומביליים מומחים בתעופה מדייקת המאפשרת להם גישה לפרחים ולצוף תוך כדי תעופה.
כל זה מצריך קואורדינציית תעופה מדוייקת שלא הייתה אפשרית ללא הבוכניות.

תגלית זו מסבירה גם סתירה לכאורה. אם הבוכניות מאפשרות לזבוב לנוע בקו ישר, הרי שכל שינוי תנועה מצריך לכאורה את הפסקת פעולתן לקטע הזמן בו הגוף צריך לשנות כיוון. המימצאים מראים שהבוכניות לא מפסיקות את פעולתן גם בעת שינוי כיוון יזום. 
הסברה מתוך המחקר היא שהמידע החזותי המגיע דרך המערכת העצבית לבוכניות מאפשר להן להגיב על צורך בשינוי תנועה לפני השינוי עצמו. זאת על-ידי כוונון עדין של מישור הרטט ושליחת מסר לכנפיים לביצוע היגוי הנחוץ לשינוי כיוון התעופה.

  יתושן מסוג טיפולה, הבוכניות ניראות היטב גם ללא צורך בהגדלה.

מכיוון שרוב הזבובאים קטנים למדי, קשה להבחין בבוכניות שלהם ללא הגדלה. אם מזדמן לצפות בטיפולה Tipula (בבית או בטבע) זו יכולה להיות הזדמנות טובה לראות או לבחון את האיבר המדהים הזה.

טיפולה, הנראה כיתוש ענק, הוא למעשה יתושן גדול שאינו מזיק, כל שכן אינו עוקץ. רוב הבוגרים כלל אינם ניזונים. אצל טיפולה אפשר להבחין בנקל בבוכניות גם ללא זכוכית מגדלת.
 
*הבוכניות הן איבר חי וזורם בהן נוזל ההמולימפה, אם כי במידה מועטה. הקצה המעובה של כל בוכנית משמש כמעין משקולת מאזנת כנגד משקל הזבוב.

מאמרים על תעופת זבובאים אפשר למצוא בקישורים הבאים:
Rafal Zbikowski - Fly like a Fly
insectour
לחרקים יש כרגיל שני זוגות כנפיים: שני זוגות כנפי תעופה או זוג לתעופה וזוג לחפייה. זבובאים Diptera יוצאי דופן בתחום הזה. להם יש זוג אחד של כנפי תעופה וזוג איברים הומולוגיים לכנפיים הנקראים בוכניות - נראים כמקלונים דקים עם קצה מעובה* - המשמשים כאיבר מייצב בתעופה.
 
זבובים ידועים בכושר תעופה ייחודי, המאפשר להם לא רק לבצע פניות חדות בשברירי שנייה, אלא גם במינים רבים, לעוף הצידה או לאחור ואף לרחף במקום אחד. יכולת זו מתאפשרת במידה רבה תודות לבוכניות. ללא בוכניות אין הזבוב יכול לעוף.

רחפניים מתמחים בתעופה מדוייקת. הם מסוגלים לרחף במקום ולנוע בכל כיוון במהירות רבה.
הזכרים משתמשים ביתרון הזה כדי להגן על הטריטוריה.

אופן פעולת הבוכניות הוא כג'יירו, המאפשר לזבוב לשמור על כיוון תנועה ישר ולקבל חיווי על סטיות מהנתיב. הבוכניות רוטטות בסינכרוניזציה הפוכה לכנפיים (כאשר הכנף יורדת הבוכנית עולה ולהפך) ובקצב מהיר מאוד במישור אחד (הניצב לציר התנועה) ולכן שואפות לשמר את מישור התנועה הזה (כוח התמדה).

כאשר גוף הזבוב סוטה (במהלך התעופה) מציר התנועה הקווית (אופקית או אנכית), נוצר כוח (לחץ אוויר) המתנגד לכיוון הרטט. חיישנים בבסיס הבוכנית מודדים את הכוח, את מידת הסטייה של גוף הזבוב ביחס למישור הרטט וסוג הסטייה: אופקית, אנכית או גלגול.

החיישנים מסודרים ב-3 מישורים וקשורים עצבית לשרירי ההיגוי של הכנפיים. מדידת עוצמת הכוח וכיוונו, מאפשרים לחשב את עוצמת וכיוון הפיצוי שצריכות הכנפיים לספק כדי לשמר ציר תנועה ישר, או את מידת ההיגוי הנחוצה על-מנת לבצע סטייה / פנייה מדויקת.

לרחפנים כדוגמת Sphaerophoria scripta בוכניות מפותחות. נקל לזהות אותן בולטות מתחת לבסיס הכנפיים הקדמיות

האמת שההסבר לעיל הוא פשטני למדי. ובכל הקשור בתעופת זבובאים עדיין רב הנסתר על הגלוי. אחד המימצאים המעניינים הקשורים לבוכניות הוא שתמרוני תעופה יזומים קשורים באופן הדוק למערכת הראייה. העיניים המורכבות של הזבוב הן למעשה חיישני תנועה מתוחכמים. הן מספקות מידע פנורמי על הסביבה, המאפשר התייחסות לכיווני התנועה במרחב, ביחס לסביבה עצמה.

נמצא ששינויים בדימוי שרואה מערכת הראייה של הזבוב, משפיעים על האופן בו פועלות הכנפיים. גילוי נוסף, מאוחר יותר, מצא קשר עצבי ישיר בין מערכת הראייה למערכת השליטה השרירית על הבוכניות. למעשה הבוכניות והחיישנים בבסיסן משמשים כממסר בין המוח לכנפיים.

בומביליים מומחים בתעופה מדייקת המאפשרת להם גישה לפרחים ולצוף תוך כדי תעופה.
כל זה מצריך קואורדינציית תעופה מדוייקת שלא הייתה אפשרית ללא הבוכניות.

תגלית זו מסבירה גם סתירה לכאורה. אם הבוכניות מאפשרות לזבוב לנוע בקו ישר, הרי שכל שינוי תנועה מצריך לכאורה את הפסקת פעולתן לקטע הזמן בו הגוף צריך לשנות כיוון. המימצאים מראים שהבוכניות לא מפסיקות את פעולתן גם בעת שינוי כיוון יזום. 
הסברה מתוך המחקר היא שהמידע החזותי המגיע דרך המערכת העצבית לבוכניות מאפשר להן להגיב על צורך בשינוי תנועה לפני השינוי עצמו. זאת על-ידי כוונון עדין של מישור הרטט ושליחת מסר לכנפיים לביצוע היגוי הנחוץ לשינוי כיוון התעופה.

  יתושן מסוג טיפולה, הבוכניות ניראות היטב גם ללא צורך בהגדלה.

מכיוון שרוב הזבובאים קטנים למדי, קשה להבחין בבוכניות שלהם ללא הגדלה. אם מזדמן לצפות בטיפולה Tipula (בבית או בטבע) זו יכולה להיות הזדמנות טובה לראות או לבחון את האיבר המדהים הזה.

טיפולה, הנראה כיתוש ענק, הוא למעשה יתושן גדול שאינו מזיק, כל שכן אינו עוקץ. רוב הבוגרים כלל אינם ניזונים. אצל טיפולה אפשר להבחין בנקל בבוכניות גם ללא זכוכית מגדלת.
 
*הבוכניות הן איבר חי וזורם בהן נוזל ההמולימפה, אם כי במידה מועטה. הקצה המעובה של כל בוכנית משמש כמעין משקולת מאזנת כנגד משקל הזבוב.

מאמרים על תעופת זבובאים אפשר למצוא בקישורים הבאים:
Rafal Zbikowski - Fly like a Fly
X סגור חלון
  לחווית גלישה משופרת מומלץ לגלוש באמצעות מסך גדול
גם בפייסבוק