ראשי | חרקים | עכבישנים | ספרות אנטומולוגית | אתרי טבע מומלצים | מפות | אודות | יצירת קשר      About
האתר עוסק בפרוקי הרגליים של ישראל, חרקים, עכבשנים ועוד. מאות מאמרים, קטלוג עכבישים בישראל וקטלוג עקרבים בישראל
 
לחיפוש בתכני האתר גלול ובחר 'חפשו בארכיון המאמרים'
insectour
רשמית האביב מתחיל ב-21 במרץ. השנה (2010) הוא דפק בדלת מוקדם מהרגיל והביא עימו רבים ממבשרי האביב. כזה הוא גם לבנין קטן אחד, כתום-כנף המצילתיים שמו, שכבר עתה ניתן למצוא בכל האזור הים-תיכוני.

התפוצה העולמית של כתום-כנף המצילתיים Anthocharis cardamines כוללת כ-9 תת-מינים הפרושים במרבית מערב אירופה (למעט אזורים יובשניים) בתפוצה פליארקטית הנמשכת הרחק מזרחה לתוך אסיה הממוזגת עד סין ויפן. ישראל היא גבול תפוצה דרומי. ב-30 שנה האחרונות ניכרת התפשטות צפונה (סקוטלנד ואירלנד), יתכן כתגובה להתחממות האקלים.

נקבה של כתום-כנף על טופח ריסני, אחד מפרחי הצוף המועדפים על המין הזה.

כתום-כנף (נקרא לו בחיבה) אינו נדיר אבל מופיע לזמן קצר יחסית בין פברואר למאי ומקים רק דור אחד בשנה. לכן כדאי להקדיש לו רגע קט לפני שהוא יתחיל להיעלם בהדרגה עם צמחי המצליבים המשמשים פונדקאים לזחליו. 
בית הגידול האופייני הוא שטחים עשבוניים לחים משהו ומוצלים מעט, שם נמצאים רוב הפונדקאים המועדפים. כאלה נמצא בשולי יערות פתוחים ומוצלים למחצה, מטעים, בתות שיחים וכדומה. בצפון ישראל אפשר למצוא אותו גם בחרמון, עד לגובה של 1500 מטרים שם ניתן למצוא אותו מאפריל עד מאי.

אחו מוצל ביער בן שמן, מבט לבית-גידול אופייני של כתום-כנף.
 
כתום-כנף זכה לשמו בזכות הזכר המעוטר במחצית כתומה של כנפיו הקדמיות. על טבעו של הצבע הבולט עשויה להעיד התנהגותו הכאילו טריטוריאלית הדוחקת כל פרפר (גם מינים אחרים) משטחו. צבע בולט כזה הוא כתמרור אזהרה לזכרים אחרים. יש סברה שהצבע הכתום הוא צבע אזהרה המעיד על טעמו הרע שמקורו בשמן החרדל המצוי במזון הנאכל בשלב הזחל. הזכר הוא גם הפעיל יותר מבין הזוויגים וניתן לראות אותו מעופף דקות ארוכות ללא מנוחה או אכילה בחיפוש אחר נקבות וגירוש פולשים.

כתום-כנף זכר. הכתם הכתום במחצית הכנף הקידמית מקל על זיהוי המין.

הנקבה לעומת זאת צנועה יותר בצבעיה, חסרת כל סימן כתום ודומה יותר ללבנין המזרחי. ניתן לראות אותה בעיקר בקרבת הפונדקאים, עסוקה בהטלת ביצים כאשר תבנית צבע הכנפיים ממזגת אותה עם נוף הצומח סביבה.

שני זכרים. האחד לקראת נחיתה על המצילתיים והשני כבר בעמדת מנוחה לקראת הערב.

הזכרים מגיחים כשבוע לפני הנקבות. במינים רבים של פרפרים הנקבה חייבת להזדווג בתוך ימים מספר מיום גיחתה מהגולם, שכן לאחר תקופה קצרה היא מאבדת את משיכתה לזכר. גיחה מוקדמת של הזכרים מבטיחה שאלה יהיו זמינים בשפע במועד ההופעה של הנקבות.

הזכרים מאתרים את הנקבות אקטיבית, בפטרולים ארוכים בשטח. המפגש עם נקבה מוכנה להזדווגות הוא ענייני וקצר וההזדווגות מתרחשת מיד ללא כל טקס. במפגש עם נקבה שהופרתה מסמנת הנקבה לזכר ברפרוף והרמת הבטן על היותה מופרית.

זכר להוט מקבל איתות ברור מהנקבה, בהרמת הבטן, על כך שהיא כבר הופרתה.

השם מצילתיים נזקף לזכות אחד הפונדקאים החשובים של המין, מצילתיים מצויים Biscutella didyma המשתייך למשפחת המצליבים Brassicaceae. למרות שכתום-כנף (בדומה למינים אחרים של לבנינים Pieridae) מטיל ביצים על ניצני פרחים ופירות של מגוון צמחים ממשפחת המצליבים, נמצא שבישראל הוא מגלה העדפה ברורה למצילתיים מצויות.

נקבה מטילה ביצה על הפונקאי המועדף - מצילתיים מצויים.

נמצא שגורם המשיכה של הנקבה לפונדקאים מתאימים הוא שמנים אתריים, כמו שמן חרדל המצוי ברבים מבני משפחת המצליבים. לנקבה רצפטורים הרגישים לשמנים הללו והמצויים בשערות שעל הרגליים הקדמיות שלה. הנקבה מזהה ויזואלית פונדקאים ראויים להטלה על ידי בחינת מצב הפרחים שלהם.

ביצה של כתום-כנף על המצילתיים. הצבע הכתום מעיד על התפתחות מתקדמת של העובר.

מאחר והזחל ניזון תחילה על פרחים ובהמשך בעיקר על תכולת פרי מתפתח, הרי שכמות המזון על צמח בודד מספיקה בדוחק לזחל אחד. לכן הנקבה מטילה בדרך כלל ביצה אחת, לעיתים רחוקות 2-3 על צמח. אם שני זחלים נפגשים על אותו צמח, אחד מהם עשוי לאכול את השני למנוע תחרות. מסיבה דומה זחל שרק בקע יאכל ביצים שימצא על הפונדקאי שלו וטרם בקעו.

זחל יפה של כתום-כנף על צמח המצילתיים.

מחזור החיים מביצה עד גולם נמשך כשלוש-ארבע שבועות (יותר באזורים צפוניים). ההתגלמות נעשית נמוך על צמחים בסמוך לפונדקאי. כגולם עובר הפרפר דיאפאוזה של 10-11 חודשים אבל יש פרטים המדלגים שנה ומגיחים רק לאחר כשנתיים.

זכר בהפסקת מנוחה ואכילה על פרחי המצילתיים.

 
מקורות נבחרים
:
מדריך הפרפרים בישראל, דובי בנימיני, 2002
אנציקלופדיית החי והצומח של א"י, החרקים כרך 3
insectour
רשמית האביב מתחיל ב-21 במרץ. השנה (2010) הוא דפק בדלת מוקדם מהרגיל והביא עימו רבים ממבשרי האביב. כזה הוא גם לבנין קטן אחד, כתום-כנף המצילתיים שמו, שכבר עתה ניתן למצוא בכל האזור הים-תיכוני.

התפוצה העולמית של כתום-כנף המצילתיים Anthocharis cardamines כוללת כ-9 תת-מינים הפרושים במרבית מערב אירופה (למעט אזורים יובשניים) בתפוצה פליארקטית הנמשכת הרחק מזרחה לתוך אסיה הממוזגת עד סין ויפן. ישראל היא גבול תפוצה דרומי. ב-30 שנה האחרונות ניכרת התפשטות צפונה (סקוטלנד ואירלנד), יתכן כתגובה להתחממות האקלים.

נקבה של כתום-כנף על טופח ריסני, אחד מפרחי הצוף המועדפים על המין הזה.

כתום-כנף (נקרא לו בחיבה) אינו נדיר אבל מופיע לזמן קצר יחסית בין פברואר למאי ומקים רק דור אחד בשנה. לכן כדאי להקדיש לו רגע קט לפני שהוא יתחיל להיעלם בהדרגה עם צמחי המצליבים המשמשים פונדקאים לזחליו. 
בית הגידול האופייני הוא שטחים עשבוניים לחים משהו ומוצלים מעט, שם נמצאים רוב הפונדקאים המועדפים. כאלה נמצא בשולי יערות פתוחים ומוצלים למחצה, מטעים, בתות שיחים וכדומה. בצפון ישראל אפשר למצוא אותו גם בחרמון, עד לגובה של 1500 מטרים שם ניתן למצוא אותו מאפריל עד מאי.

אחו מוצל ביער בן שמן, מבט לבית-גידול אופייני של כתום-כנף.
 
כתום-כנף זכה לשמו בזכות הזכר המעוטר במחצית כתומה של כנפיו הקדמיות. על טבעו של הצבע הבולט עשויה להעיד התנהגותו הכאילו טריטוריאלית הדוחקת כל פרפר (גם מינים אחרים) משטחו. צבע בולט כזה הוא כתמרור אזהרה לזכרים אחרים. יש סברה שהצבע הכתום הוא צבע אזהרה המעיד על טעמו הרע שמקורו בשמן החרדל המצוי במזון הנאכל בשלב הזחל. הזכר הוא גם הפעיל יותר מבין הזוויגים וניתן לראות אותו מעופף דקות ארוכות ללא מנוחה או אכילה בחיפוש אחר נקבות וגירוש פולשים.

כתום-כנף זכר. הכתם הכתום במחצית הכנף הקידמית מקל על זיהוי המין.

הנקבה לעומת זאת צנועה יותר בצבעיה, חסרת כל סימן כתום ודומה יותר ללבנין המזרחי. ניתן לראות אותה בעיקר בקרבת הפונדקאים, עסוקה בהטלת ביצים כאשר תבנית צבע הכנפיים ממזגת אותה עם נוף הצומח סביבה.

שני זכרים. האחד לקראת נחיתה על המצילתיים והשני כבר בעמדת מנוחה לקראת הערב.

הזכרים מגיחים כשבוע לפני הנקבות. במינים רבים של פרפרים הנקבה חייבת להזדווג בתוך ימים מספר מיום גיחתה מהגולם, שכן לאחר תקופה קצרה היא מאבדת את משיכתה לזכר. גיחה מוקדמת של הזכרים מבטיחה שאלה יהיו זמינים בשפע במועד ההופעה של הנקבות.

הזכרים מאתרים את הנקבות אקטיבית, בפטרולים ארוכים בשטח. המפגש עם נקבה מוכנה להזדווגות הוא ענייני וקצר וההזדווגות מתרחשת מיד ללא כל טקס. במפגש עם נקבה שהופרתה מסמנת הנקבה לזכר ברפרוף והרמת הבטן על היותה מופרית.

זכר להוט מקבל איתות ברור מהנקבה, בהרמת הבטן, על כך שהיא כבר הופרתה.

השם מצילתיים נזקף לזכות אחד הפונדקאים החשובים של המין, מצילתיים מצויים Biscutella didyma המשתייך למשפחת המצליבים Brassicaceae. למרות שכתום-כנף (בדומה למינים אחרים של לבנינים Pieridae) מטיל ביצים על ניצני פרחים ופירות של מגוון צמחים ממשפחת המצליבים, נמצא שבישראל הוא מגלה העדפה ברורה למצילתיים מצויות.

נקבה מטילה ביצה על הפונקאי המועדף - מצילתיים מצויים.

נמצא שגורם המשיכה של הנקבה לפונדקאים מתאימים הוא שמנים אתריים, כמו שמן חרדל המצוי ברבים מבני משפחת המצליבים. לנקבה רצפטורים הרגישים לשמנים הללו והמצויים בשערות שעל הרגליים הקדמיות שלה. הנקבה מזהה ויזואלית פונדקאים ראויים להטלה על ידי בחינת מצב הפרחים שלהם.

ביצה של כתום-כנף על המצילתיים. הצבע הכתום מעיד על התפתחות מתקדמת של העובר.

מאחר והזחל ניזון תחילה על פרחים ובהמשך בעיקר על תכולת פרי מתפתח, הרי שכמות המזון על צמח בודד מספיקה בדוחק לזחל אחד. לכן הנקבה מטילה בדרך כלל ביצה אחת, לעיתים רחוקות 2-3 על צמח. אם שני זחלים נפגשים על אותו צמח, אחד מהם עשוי לאכול את השני למנוע תחרות. מסיבה דומה זחל שרק בקע יאכל ביצים שימצא על הפונדקאי שלו וטרם בקעו.

זחל יפה של כתום-כנף על צמח המצילתיים.

מחזור החיים מביצה עד גולם נמשך כשלוש-ארבע שבועות (יותר באזורים צפוניים). ההתגלמות נעשית נמוך על צמחים בסמוך לפונדקאי. כגולם עובר הפרפר דיאפאוזה של 10-11 חודשים אבל יש פרטים המדלגים שנה ומגיחים רק לאחר כשנתיים.

זכר בהפסקת מנוחה ואכילה על פרחי המצילתיים.

 
מקורות נבחרים
:
מדריך הפרפרים בישראל, דובי בנימיני, 2002
אנציקלופדיית החי והצומח של א"י, החרקים כרך 3
X סגור חלון
  לחווית גלישה משופרת מומלץ לגלוש באמצעות מסך גדול
גם בפייסבוק