ראשי | חרקים | עכבישנים | ספרות אנטומולוגית | אתרי טבע מומלצים | מפות | אודות | יצירת קשר      About
האתר עוסק בפרוקי הרגליים של ישראל, חרקים, עכבשנים ועוד. מאות מאמרים, קטלוג עכבישים בישראל וקטלוג עקרבים בישראל
 
לחיפוש בתכני האתר גלול ובחר 'חפשו בארכיון המאמרים'
15.10.2014 (02:16)
insectour
סדרת הזבובאים Diptera היא אחת מסדרות החרקים הגדולות. כיום מוכרים סיסטמתית למעלה מ־120,000 מינים הנחלקים ל־120 משפחות. מעריכים שכמות המינים כפולה לפחות אם לא יותר. לזבובאים תפוצה כלל עולמית ואפשר למצוא אותם במרבית בתי הגידול, יבשתיים ומימיים.

עד השנים האחרונות סדרת הזבובאים נחלקה באופן מסורתי לשתי קבוצות, הנבדלות בין השאר באורך ומבנה המחוש: היתושנים Nematocera והזבובים Brachycera. בהתבסס על מידע מורפולוגי ומולקולרי עדכני יש חוקרים הרואים ב־ Nematoceraהמסורתית קבוצה לא מונופיליטית. על סמך הנחה זו Brachycera מהווה קבוצה מונופיליטית (ללא רמת מיון סופית) הממוקמת כרגע בתוך ה־Nematocera. האקדמיה עדכנה את השמות העבריים של שתי הקבוצות, מבלי להתייחס לשינויים במעמד הקבוצות (שעדיין נחקר). אֲרֻכֵּי־מָחוֹשׁ Nematocera - מתאפיינים במחושים ארוכים, בעלי 6 פרקים ויותר. קבוצה זו כוללת את היתושים (מספר משפחות), הטיפוליתיים, ביביוניים ועוד (לעיתים מכנים אותם בשם השימושי 'יתושנים'). קִצְרֵּי־מָחוֹשׁ Brachycera - מתאפיינים במחושים קצרים בעלי 3 פרקים ברורים. הפרק השלישי נושא תוספתן פרוק בקצהו או זיף בגבו. קבוצה זו כוללת את משפחות: זבוביים, רחפניים, טורפניים ועוד.

אף שהחלוקה הקלאסית בין יתושנים לזבובים היא כיום סמנטית היא עדיין שימושית לצורך הידע הכללי, השימוש היום יומי והמראה הטיפוסי של כל קבוצה. מבין היתושנים, אנו מכירים את היתושים בזכות אותו מיעוט שעוקץ אותנו אבל למעשה רוב מיני היתושנים המונים הרבה משפחות, ניזונים ממגוון מקורות מזון ורק מיעוטם, בעיקר ממשפחת הכולכיתיים (הנקבות על הרוב) צורך דם כמזון לייצור ביצים. זבובים אנו פוגשים לעיתים על המזון שלנו או בקרבת אשפה אבל גם המינים הסמוכים למגורי אדם או הנושאים מחלות הם מיעוט ביחס למגוון הגדול של זבובים הנחלקים לעשרות משפחות רבות ורבגוניות.

רשומה זו נוקטת בגישה הפרקטית של זיהוי על פי הבדלים חזותיים (מורפולוגיים בעיקרם) שבין יתושנים לזבובים וכיצד ניתן להבדיל בינם בשדה או בבית. לשם כך תספיק עין חדה ולעיתים לא תזיק זכוכית מגדלת טובה.

 
זבוב מסוג ליספה Lispe cilitarsis מדגים יפה את התכונות האופיניות לזבובאים.

לזבובאים בוגרים מספר תכונות מאפיינות, חלקן נראות גם בעין בלתי מזוינת. בקבוצות אחדות חלקן מנוונות:
 • זוג אחד של כנפי תעופה קרומיות (כנפיים קדמיות).
 • זוג בוכניות (הומולוגיות לכנפיים אחוריות).
 • ראש גדול בעל תנועה ניכרת.
 • עיניים מורכבות גדולות יחסית.
 • גפי פה דוקרות־מוצצות או לוקקות־מוצצות (התאמה למזון נוזלי).
 • הפרק האמצעי של החזה מפותח ומוגדל מאוד יחסית לפרק הקדמי והאחורי (מכיל שרירי תעופה חזקים).
 • המפתחים בדרך של גלגול מלא. הזחל (רימה) חסר רגליים.

קבוצת היתושנים

(טיפוליים, בביוניים, כולכייתיים, יבחושיים, ימשושיים ועוד)
קבוצה רבגונית ועשירה. יש בהם מינים זעירים שגודלם לא עולה על מספר מ"מ ויש בהם ענקים. חלקם מתפתחים בקרקע או בתוך צמחים ואחרים מתפתחים במקווי מים.

 
מבט צד אל יתוש (נקבה) מבליט את התכונות האופייניות ליתושנים רבים.

יתושנים מתאפיינים ב:
 • גוף צר ומאורך בעל רגליים ארוכות.
 • מחושים ארוכים, בעלי 6 פרקים ויותר.
 • בחנין עם 5-3 פרקים (נראה בהגדלה).
 • זחלים בעלי קופסת ראש ברורה. הם חיים בסביבה יבשתית לחה או בסביבה מימית. יש היוצרים עפצים בצמחים.
 
מבט קרוב אל ראש של יתושן מסוג טיפולה מראה יפה את המחושים הפרוקים ופרקי הבחנין המאורכים.


קבוצת הזבובים

(טרפניים, בומביליים, פיזוזיים, רחפניים, פריזבוביים, זבוביים ועוד)
לזבובים שונות מורפולוגית רחבה מאוד בגודל וצורה הנובעת מהמגוון הגדול של בתי גידול שהם תופשים וההתאמות הנדרשות לקיום בבתי גידול אלו.

 
 
זבוב טרפן אוחז בציקדה עפרונית.   זבוב בומביל מוצץ צוף בעודו מרחף באוויר.

זבובים מתאפיינים ב:
 • גוף מוצק וקצר. לעיתים מוארך.
 • מחושים קצרים בעלי 3 פרקים ברורים. הפרק השלישי נושא תוספתן פרוק בקצהו או זיף בגבו.
 • בחנין עם 1-3 פרקים (נראה בהגדלה).
 • הזחלים חסרי קופסת ראש ברורה. חיים על רוב בקרקע, ברקב צמחייה, בחומר אורגני או בבית גידול מימי. רבים מהם טורפים או טפילים.
 
ראש של זבוב מסוג רחפן
עיניים גדולות ביחס לראש
המחושים קצרים ונושאים זיף בקצה.
  זבובים מסוג בוהקן (הירוקים) וזבוב מסוג שחמטן על לשלשת של כרוון.
 

לזבובאים חשיבות קריטית במארג האקולוגי. מלבד היותם חלק חשוב במארג המזון הן כנטרפים וטורפים הם גם ממלאים תפקידים חשובים כמו האבקת פרחים ופירוק ומחזור חומרים אורגניים כמו: פגרי בעלי חיים, צמחיה מתה, הפרשות, וכל חומר אורגני נרקב שנמצא בשטח.
 
15.10.2014 (02:16)
insectour
סדרת הזבובאים Diptera היא אחת מסדרות החרקים הגדולות. כיום מוכרים סיסטמתית למעלה מ־120,000 מינים הנחלקים ל־120 משפחות. מעריכים שכמות המינים כפולה לפחות אם לא יותר. לזבובאים תפוצה כלל עולמית ואפשר למצוא אותם במרבית בתי הגידול, יבשתיים ומימיים.

עד השנים האחרונות סדרת הזבובאים נחלקה באופן מסורתי לשתי קבוצות, הנבדלות בין השאר באורך ומבנה המחוש: היתושנים Nematocera והזבובים Brachycera. בהתבסס על מידע מורפולוגי ומולקולרי עדכני יש חוקרים הרואים ב־ Nematoceraהמסורתית קבוצה לא מונופיליטית. על סמך הנחה זו Brachycera מהווה קבוצה מונופיליטית (ללא רמת מיון סופית) הממוקמת כרגע בתוך ה־Nematocera. האקדמיה עדכנה את השמות העבריים של שתי הקבוצות, מבלי להתייחס לשינויים במעמד הקבוצות (שעדיין נחקר). אֲרֻכֵּי־מָחוֹשׁ Nematocera - מתאפיינים במחושים ארוכים, בעלי 6 פרקים ויותר. קבוצה זו כוללת את היתושים (מספר משפחות), הטיפוליתיים, ביביוניים ועוד (לעיתים מכנים אותם בשם השימושי 'יתושנים'). קִצְרֵּי־מָחוֹשׁ Brachycera - מתאפיינים במחושים קצרים בעלי 3 פרקים ברורים. הפרק השלישי נושא תוספתן פרוק בקצהו או זיף בגבו. קבוצה זו כוללת את משפחות: זבוביים, רחפניים, טורפניים ועוד.

אף שהחלוקה הקלאסית בין יתושנים לזבובים היא כיום סמנטית היא עדיין שימושית לצורך הידע הכללי, השימוש היום יומי והמראה הטיפוסי של כל קבוצה. מבין היתושנים, אנו מכירים את היתושים בזכות אותו מיעוט שעוקץ אותנו אבל למעשה רוב מיני היתושנים המונים הרבה משפחות, ניזונים ממגוון מקורות מזון ורק מיעוטם, בעיקר ממשפחת הכולכיתיים (הנקבות על הרוב) צורך דם כמזון לייצור ביצים. זבובים אנו פוגשים לעיתים על המזון שלנו או בקרבת אשפה אבל גם המינים הסמוכים למגורי אדם או הנושאים מחלות הם מיעוט ביחס למגוון הגדול של זבובים הנחלקים לעשרות משפחות רבות ורבגוניות.

רשומה זו נוקטת בגישה הפרקטית של זיהוי על פי הבדלים חזותיים (מורפולוגיים בעיקרם) שבין יתושנים לזבובים וכיצד ניתן להבדיל בינם בשדה או בבית. לשם כך תספיק עין חדה ולעיתים לא תזיק זכוכית מגדלת טובה.

 
זבוב מסוג ליספה Lispe cilitarsis מדגים יפה את התכונות האופיניות לזבובאים.

לזבובאים בוגרים מספר תכונות מאפיינות, חלקן נראות גם בעין בלתי מזוינת. בקבוצות אחדות חלקן מנוונות:
 • זוג אחד של כנפי תעופה קרומיות (כנפיים קדמיות).
 • זוג בוכניות (הומולוגיות לכנפיים אחוריות).
 • ראש גדול בעל תנועה ניכרת.
 • עיניים מורכבות גדולות יחסית.
 • גפי פה דוקרות־מוצצות או לוקקות־מוצצות (התאמה למזון נוזלי).
 • הפרק האמצעי של החזה מפותח ומוגדל מאוד יחסית לפרק הקדמי והאחורי (מכיל שרירי תעופה חזקים).
 • המפתחים בדרך של גלגול מלא. הזחל (רימה) חסר רגליים.

קבוצת היתושנים

(טיפוליים, בביוניים, כולכייתיים, יבחושיים, ימשושיים ועוד)
קבוצה רבגונית ועשירה. יש בהם מינים זעירים שגודלם לא עולה על מספר מ"מ ויש בהם ענקים. חלקם מתפתחים בקרקע או בתוך צמחים ואחרים מתפתחים במקווי מים.

 
מבט צד אל יתוש (נקבה) מבליט את התכונות האופייניות ליתושנים רבים.

יתושנים מתאפיינים ב:
 • גוף צר ומאורך בעל רגליים ארוכות.
 • מחושים ארוכים, בעלי 6 פרקים ויותר.
 • בחנין עם 5-3 פרקים (נראה בהגדלה).
 • זחלים בעלי קופסת ראש ברורה. הם חיים בסביבה יבשתית לחה או בסביבה מימית. יש היוצרים עפצים בצמחים.
 
מבט קרוב אל ראש של יתושן מסוג טיפולה מראה יפה את המחושים הפרוקים ופרקי הבחנין המאורכים.


קבוצת הזבובים

(טרפניים, בומביליים, פיזוזיים, רחפניים, פריזבוביים, זבוביים ועוד)
לזבובים שונות מורפולוגית רחבה מאוד בגודל וצורה הנובעת מהמגוון הגדול של בתי גידול שהם תופשים וההתאמות הנדרשות לקיום בבתי גידול אלו.

 
 
זבוב טרפן אוחז בציקדה עפרונית.   זבוב בומביל מוצץ צוף בעודו מרחף באוויר.

זבובים מתאפיינים ב:
 • גוף מוצק וקצר. לעיתים מוארך.
 • מחושים קצרים בעלי 3 פרקים ברורים. הפרק השלישי נושא תוספתן פרוק בקצהו או זיף בגבו.
 • בחנין עם 1-3 פרקים (נראה בהגדלה).
 • הזחלים חסרי קופסת ראש ברורה. חיים על רוב בקרקע, ברקב צמחייה, בחומר אורגני או בבית גידול מימי. רבים מהם טורפים או טפילים.
 
ראש של זבוב מסוג רחפן
עיניים גדולות ביחס לראש
המחושים קצרים ונושאים זיף בקצה.
  זבובים מסוג בוהקן (הירוקים) וזבוב מסוג שחמטן על לשלשת של כרוון.
 

לזבובאים חשיבות קריטית במארג האקולוגי. מלבד היותם חלק חשוב במארג המזון הן כנטרפים וטורפים הם גם ממלאים תפקידים חשובים כמו האבקת פרחים ופירוק ומחזור חומרים אורגניים כמו: פגרי בעלי חיים, צמחיה מתה, הפרשות, וכל חומר אורגני נרקב שנמצא בשטח.
 
X סגור חלון
  לחווית גלישה משופרת מומלץ לגלוש באמצעות מסך גדול
גם בפייסבוק