ראשי | חרקים | עכבישנים | ספרות אנטומולוגית | אתרי טבע מומלצים | מפות | אודות | יצירת קשר      About
האתר עוסק בפרוקי הרגליים של ישראל, חרקים, עכבשנים ועוד. מאות מאמרים, קטלוג עכבישים בישראל וקטלוג עקרבים בישראל
 
לחיפוש בתכני האתר גלול ובחר 'חפשו בארכיון המאמרים'
   
 
אקולוגיה (תורת הסביבה) היא ענף בביולוגיה החוקר את יחסי הגומלין בין האורגניזמים השונים, כמו גם בין כל אחד מהם לסביבה הדוממת. הרשומות בקטגוריה זו עוסקות בהיבטים אקולוגים של יחסי הגומלין של חרקים ופרוקי-רגליים אחרים עם בית הגידול בו הם שוהים. או/ו היבטים של אורחות חיים המשתקפים מהביולוגיה, המורפולוגיה והאקולוגיה שלהם.
 
חרקים נטולי כושר תעופה
חרקים נטולי כושר תעופה חרקים-עולם קטן בגדול
התופעה של חרקים נטולי כושר תעופה, בין והם חסרי כנפיים או בעלי כנפיים קצרות מעניינת במיוחד, לחרקים נדרשו מיליוני שנים לפתח כישורי תעופה והנה אנו מוצאים ברוב הסדרות מינים נטולי כנפיים לחלוטין או בעלי שרידי כנפיים בדרגות שונות. רשומה זו מציגה מספר הסברים ליתרון שבאובדן כושר התעופה בחרקים.
חגבים בישראל - אקולוגיה של קבוצות
חגבים בישראל - אקולוגיה של קבוצות חרקים-עולם קטן בגדול
המחקר האקולוגי בוחן את הסביבה והאורגניזמים החיים בה דרך נקודות מבט שונות אך מצטלבות. לשם הדגמת מורכבות המערכת האקולוגית, ניתן לצמצם את נקודת המבט לפן צר, היכול להמחיש את היחסים הסבוכים הקיימים בין יצורים לסובב אותם. למשל בהשפעה של הסביבה על הרכב חברות של החגבים בישראל.
הגירה, נדידה והפצה
הגירה, נדידה והפצה חרקים-עולם קטן בגדול
בדומה לעופות או יונקים, גם בקרב החרקים יש המהגרים תקופתית, לרוב בשלהי העונות הנוחות, במטרה להגיע ליעד חדש. תנועת המונים זו מתרחשת ביבשה, באוויר ובמים. ובדומה לאחרונים גם אצלם ההגירה כרוכה בהתמודדות עם סכנות, בריחה מאוייבים, יצרים ומאבקי רבייה והצורך היום יומי לשרוד.
למה מטמורפוזה?
למה מטמורפוזה? חרקים-עולם קטן בגדול
מטמורפוזה כתהליך ביולוגי זוהתה כבר ע"י הקדמונים שבחנו את התהליך תחת הסברים מיתיים. הידע העכשווי בנושא מצביע על כך שהגלגול, כתהליך ביולוגי וכאסטרטגיית התפתחות, התהווה ככל הנראה יותר מפעם אחת, בקבוצות נפרדות של בע"ח ויתכן שכך גם בקבוצות שונות של פרוקי-רגליים וחרקים.
יחסים מסוכרים - הדדיות בין כנימות לנמלים
יחסים מסוכרים - הדדיות בין כנימות לנמלים חרקים-עולם קטן בגדול
יחסי הדדיות בין אורגנזמים בטבע מורכבים מאוד. כנימות ונמלים מקיימים יחסי גומלין המתבססים על הדדיות שיכולה להפוך גם ליחסי טורף נטרף. רשומה זו סוקרת את טיב היחסים שבין כנימות הניזונות ממוהל צמחים לנמלים המפיקות מהם סוכרים ובתמורה מספקות להן הגנה מטורפים ואפילו מהצמח המארח עצמו.
פרפרים וצמחים - יחסים מצטלבים
פרפרים וצמחים - יחסים מצטלבים חרקים-עולם קטן בגדול
מערכת יחסי הגומלין שבין צמחים בעלי-פרחים לזחלים של פרפרים מושתת על מיליוני שנים של אבולוציה משותפת. הבנת הקשרים והתהליכים במארג יחסים זה מאפשרת לנו לא רק להבין טוב יותר את הסביבה בה אנו חיים, אלא גם למצוא דרכים טובות יותר לצמצם את ההשפעה השלילית שלנו על הסביבה.
ירוק על ירוק - הצבע הירוק בחרקים
ירוק על ירוק - הצבע הירוק בחרקים חרקים-עולם קטן בגדול
בטבע מוצאים באורגניזמים מקבוצות שונות אותם צבעים. הירוק למשל; הוא צבע המאפיין צמחים רבים, הוא גם רווח בהרבה אורגניזמים שאינם צמחים. מכאן נשאלות שאלות כמו: האם קיים קשר בין מהות הצבע הירוק בצמחים ובבעלי חיים, והאם מקור הצבע הירוק זהה אצל צמחים ובעלי-חיים, בהם גם פרוקי-רגליים?
התאמות חרקים לפעילות בתנאי חום
התאמות חרקים לפעילות בתנאי חום חרקים-עולם קטן בגדול
טמפרטורות גבוהות ויובש הם מהאתגרים הקשים של מרבית החרקים. חרקים מקיימים פעילות חיים תקינה במשרעת טמפ' צרה למדי. בניגוד לנו, חום גופם מושפע בעיקר מטמפרטורת הסביבה. כאשר הסביבה מקשה על שמירת משק חום אופטימאלי הם עשויים למות, אלא אם יפתחו אסטרטגיית התמודדות מתאימה.
 • חרקים נטולי כושר תעופה
  חרקים נטולי כושר תעופה חרקים-עולם קטן בגדול
  התופעה של חרקים נטולי כושר תעופה, בין והם חסרי כנפיים או בעלי כנפיים קצרות מעניינת במיוחד, לחרקים נדרשו מיליוני שנים לפתח כישורי תעופה והנה אנו מוצאים ברוב הסדרות מינים נטולי כנפיים לחלוטין או בעלי שרידי כנפיים בדרגות שונות. רשומה זו מציגה מספר הסברים ליתרון שבאובדן כושר התעופה בחרקים.
 • חגבים בישראל - אקולוגיה של קבוצות
  חגבים בישראל - אקולוגיה של קבוצות חרקים-עולם קטן בגדול
  המחקר האקולוגי בוחן את הסביבה והאורגניזמים החיים בה דרך נקודות מבט שונות אך מצטלבות. לשם הדגמת מורכבות המערכת האקולוגית, ניתן לצמצם את נקודת המבט לפן צר, היכול להמחיש את היחסים הסבוכים הקיימים בין יצורים לסובב אותם. למשל בהשפעה של הסביבה על הרכב חברות של החגבים בישראל.
 • הגירה, נדידה והפצה
  הגירה, נדידה והפצה חרקים-עולם קטן בגדול
  בדומה לעופות או יונקים, גם בקרב החרקים יש המהגרים תקופתית, לרוב בשלהי העונות הנוחות, במטרה להגיע ליעד חדש. תנועת המונים זו מתרחשת ביבשה, באוויר ובמים. ובדומה לאחרונים גם אצלם ההגירה כרוכה בהתמודדות עם סכנות, בריחה מאוייבים, יצרים ומאבקי רבייה והצורך היום יומי לשרוד.
 • למה מטמורפוזה?
  למה מטמורפוזה? חרקים-עולם קטן בגדול
  מטמורפוזה כתהליך ביולוגי זוהתה כבר ע"י הקדמונים שבחנו את התהליך תחת הסברים מיתיים. הידע העכשווי בנושא מצביע על כך שהגלגול, כתהליך ביולוגי וכאסטרטגיית התפתחות, התהווה ככל הנראה יותר מפעם אחת, בקבוצות נפרדות של בע"ח ויתכן שכך גם בקבוצות שונות של פרוקי-רגליים וחרקים.
 • יחסים מסוכרים - הדדיות בין כנימות לנמלים
  יחסים מסוכרים - הדדיות בין כנימות לנמלים חרקים-עולם קטן בגדול
  יחסי הדדיות בין אורגנזמים בטבע מורכבים מאוד. כנימות ונמלים מקיימים יחסי גומלין המתבססים על הדדיות שיכולה להפוך גם ליחסי טורף נטרף. רשומה זו סוקרת את טיב היחסים שבין כנימות הניזונות ממוהל צמחים לנמלים המפיקות מהם סוכרים ובתמורה מספקות להן הגנה מטורפים ואפילו מהצמח המארח עצמו.
 • פרפרים וצמחים - יחסים מצטלבים
  פרפרים וצמחים - יחסים מצטלבים חרקים-עולם קטן בגדול
  מערכת יחסי הגומלין שבין צמחים בעלי-פרחים לזחלים של פרפרים מושתת על מיליוני שנים של אבולוציה משותפת. הבנת הקשרים והתהליכים במארג יחסים זה מאפשרת לנו לא רק להבין טוב יותר את הסביבה בה אנו חיים, אלא גם למצוא דרכים טובות יותר לצמצם את ההשפעה השלילית שלנו על הסביבה.
 • ירוק על ירוק - הצבע הירוק בחרקים
  ירוק על ירוק - הצבע הירוק בחרקים חרקים-עולם קטן בגדול
  בטבע מוצאים באורגניזמים מקבוצות שונות אותם צבעים. הירוק למשל; הוא צבע המאפיין צמחים רבים, הוא גם רווח בהרבה אורגניזמים שאינם צמחים. מכאן נשאלות שאלות כמו: האם קיים קשר בין מהות הצבע הירוק בצמחים ובבעלי חיים, והאם מקור הצבע הירוק זהה אצל צמחים ובעלי-חיים, בהם גם פרוקי-רגליים?
 • התאמות חרקים לפעילות בתנאי חום
  התאמות חרקים לפעילות בתנאי חום חרקים-עולם קטן בגדול
  טמפרטורות גבוהות ויובש הם מהאתגרים הקשים של מרבית החרקים. חרקים מקיימים פעילות חיים תקינה במשרעת טמפ' צרה למדי. בניגוד לנו, חום גופם מושפע בעיקר מטמפרטורת הסביבה. כאשר הסביבה מקשה על שמירת משק חום אופטימאלי הם עשויים למות, אלא אם יפתחו אסטרטגיית התמודדות מתאימה.
< קודם 1 2 3 4 הבא >
X סגור חלון
  לחווית גלישה משופרת מומלץ לגלוש באמצעות מסך גדול
גם בפייסבוק