ראשי | חרקים | עכבישנים | ספרות אנטומולוגית | אתרי טבע מומלצים | מפות | אודות | יצירת קשר      About
האתר עוסק בפרוקי הרגליים של ישראל, חרקים, עכבשנים ועוד. מאות מאמרים, קטלוג עכבישים בישראל וקטלוג עקרבים בישראל
 
לחיפוש בתכני האתר גלול ובחר 'חפשו בארכיון המאמרים'
בתשבץ תפזורת זה מסתתרות למעלה מ-50 מילים הקשורות לחרקים ואנטומולוגיה.
ניתן לחפש במאוזן (מימין לשמאל) ובמאונך (מלמטה למטה) (סופיות מופיעות כאותיות רגילות).
 

רמת קושי: בינוני ומעלה
 

מומלץ להדפיס ולסמן בעיפרון את הפתרונות (הורידו את גרסת הדפסה).
למתקשים ניתן להיעזר בהגדרות שמופיעות בקובץ להורדה. לצד ההגדרות ניתן לכתוב את הפתרון.
ברשימת ההגדרות 49 הגדרות שצריך למצוא, יתכן ותמצאו מילים נוספות שאינן מופיעות בהגדרות.
הגדרות להדפסה או צפיה (PDF)

תפזורת חרקים

ר ת ת ה ח א א ח ג ש ב ס ל ש י ו ש נ ס ל נ כ
ז נ צ צ כ ס י ר ש ז ז ר י ז ב ו ב ו ב ל ל ח
פ ש ח א ו ר י ת ז ב ש ח ש ח נ י ק ג ל ג ו ל
ד מ פ נ ב פ ק ג א ר י נ מ ל ת ר ת ד ח ב ק י
ב י ט ט ש ק פ ב י ח פ נ נ ה ר צ מ י מ ח ב ל
צ ת ג ו ט צ ס ל ד פ ק ע ת ל פ צ ר ת פ ל א מ
ש ג ט מ ק ל ו נ ע נ י פ ת ח ר ו כ מ ז א ד ס
ל מ י ו א צ ק י ד ב י ר מ ע פ ר ו ר ז י מ ג
ב ה ל ל נ ג א מ ע ה כ נ פ ט כ י ל ז כ ג ו ק
ק ו ט ו ו א י ה מ ש י י צ ר ת ג כ ל ק ב נ פ
ג מ ג ג ה ר מ ל ו ט נ י ע ט פ ב י ב מ ח מ נ
צ צ י ל ע ב ד צ ר ע ה מ ז ר ח י ת א ח מ צ נ
ס ש י ח ז ה ז ו ק ט ע ת ס פ ר ס ע ש י צ ו מ
א פ י ד פ ה ת א ח מ פ ח ה נ ת ו ז י ת ט י ר
מ י א ק ס מ א צ ל ג ז ק ו ת פ ח כ ש צ ד ר נ
ל ר ד ו ז ד י ב כ ל ב ו ב י ת ב ה ג ע ק ב ש
ת י ק נ נ ב ה ת ז י ה ל י ב כ ב ר ח ש ג כ ה
ח ת ל י ק ר ו נ י ת ק י נ צ ה י ת ב ד כ ח ז
ס ב ע ת ב ה ת ע ע נ י ת ר י ס י ת י ר ו ק ה
ק כ ל ח ת ז א כ פ ג ב מ ח ח ס ה נ ו צ ו ז ב
ב ל א ד ב ט ג ה ס פ ה ל ת א ט ז ו נ כ ר ע י
כ כ א ל ז ע ז ט כ נ ד ג מ ל ש ל מ ה ש ת ט ת
 
 

© התפזורת נועדה לשימוש אישי ולימודי, אין לעשות בה כל שימוש מסחרי או שימוש באתר אחר ללא אישור בכתב מבעלי האתר.
 
בתשבץ תפזורת זה מסתתרות למעלה מ-50 מילים הקשורות לחרקים ואנטומולוגיה.
ניתן לחפש במאוזן (מימין לשמאל) ובמאונך (מלמטה למטה) (סופיות מופיעות כאותיות רגילות).
 

רמת קושי: בינוני ומעלה
 

מומלץ להדפיס ולסמן בעיפרון את הפתרונות (הורידו את גרסת הדפסה).
למתקשים ניתן להיעזר בהגדרות שמופיעות בקובץ להורדה. לצד ההגדרות ניתן לכתוב את הפתרון.
ברשימת ההגדרות 49 הגדרות שצריך למצוא, יתכן ותמצאו מילים נוספות שאינן מופיעות בהגדרות.
הגדרות להדפסה או צפיה (PDF)

תפזורת חרקים

ר ת ת ה ח א א ח ג ש ב ס ל ש י ו ש נ ס ל נ כ
ז נ צ צ כ ס י ר ש ז ז ר י ז ב ו ב ו ב ל ל ח
פ ש ח א ו ר י ת ז ב ש ח ש ח נ י ק ג ל ג ו ל
ד מ פ נ ב פ ק ג א ר י נ מ ל ת ר ת ד ח ב ק י
ב י ט ט ש ק פ ב י ח פ נ נ ה ר צ מ י מ ח ב ל
צ ת ג ו ט צ ס ל ד פ ק ע ת ל פ צ ר ת פ ל א מ
ש ג ט מ ק ל ו נ ע נ י פ ת ח ר ו כ מ ז א ד ס
ל מ י ו א צ ק י ד ב י ר מ ע פ ר ו ר ז י מ ג
ב ה ל ל נ ג א מ ע ה כ נ פ ט כ י ל ז כ ג ו ק
ק ו ט ו ו א י ה מ ש י י צ ר ת ג כ ל ק ב נ פ
ג מ ג ג ה ר מ ל ו ט נ י ע ט פ ב י ב מ ח מ נ
צ צ י ל ע ב ד צ ר ע ה מ ז ר ח י ת א ח מ צ נ
ס ש י ח ז ה ז ו ק ט ע ת ס פ ר ס ע ש י צ ו מ
א פ י ד פ ה ת א ח מ פ ח ה נ ת ו ז י ת ט י ר
מ י א ק ס מ א צ ל ג ז ק ו ת פ ח כ ש צ ד ר נ
ל ר ד ו ז ד י ב כ ל ב ו ב י ת ב ה ג ע ק ב ש
ת י ק נ נ ב ה ת ז י ה ל י ב כ ב ר ח ש ג כ ה
ח ת ל י ק ר ו נ י ת ק י נ צ ה י ת ב ד כ ח ז
ס ב ע ת ב ה ת ע ע נ י ת ר י ס י ת י ר ו ק ה
ק כ ל ח ת ז א כ פ ג ב מ ח ח ס ה נ ו צ ו ז ב
ב ל א ד ב ט ג ה ס פ ה ל ת א ט ז ו נ כ ר ע י
כ כ א ל ז ע ז ט כ נ ד ג מ ל ש ל מ ה ש ת ט ת
 
 

© התפזורת נועדה לשימוש אישי ולימודי, אין לעשות בה כל שימוש מסחרי או שימוש באתר אחר ללא אישור בכתב מבעלי האתר.
 
X סגור חלון
  לחווית גלישה משופרת מומלץ לגלוש באמצעות מסך גדול
גם בפייסבוק