ראשי | חרקים | עכבישנים | ספרות אנטומולוגית | אתרי טבע מומלצים | מפות | אודות | יצירת קשר      About
האתר עוסק בפרוקי הרגליים של ישראל, חרקים, עכבשנים ועוד. מאות מאמרים, קטלוג עכבישים בישראל וקטלוג עקרבים בישראל
 
לחיפוש בתכני האתר גלול ובחר 'חפשו בארכיון המאמרים'
 العربية  Pусский  Deutsch  Español  Français
Hello and welcome to the website: "Insects - little bugs in a big world". I'm appreciate your visit.

This website is devoted to insects, spiders and other terrestrial arthropods that characterize the Israeli fauna. The purpose of this site is to reveal, through images and stories, the mysterious life of these little creatures and bring them to readers, which some tend to see them in a negative light.

Most of the photos were taken at Israel, in different locations and different seasons. Although the texts are in Hebrew, you are welcome to look around and enjoy the photos.

In the site you can find also the Spiders of Israel catalog and Scorpions of Israel catalog. Those visual catalog are trying to put online as many as possible species known form Israel. The catalogs based on my images archive and help of friends. It’s a dynamic catalogs which will update time to time, follow new photos and information I will get.

If you have any question, you are welcome to leave a comment in the posts, or reply via the contact form.
 

العربية

اهلاً وسهلاً بكم في منتدى " الحشرات - كائنات صغيرة في عالم كبير"

هذا المنتدى خُصِّصَ للحشرات والمفصليات والتي تميّز الكائنات الحية في بلادنا. هدف هذا المنتدى أن تكتشفوا بواسطة الصور والكتابات الحياة الغامضة لهذه الكائنات، ونقلها الى القراء الذين يرونها بصورة سيئة.

مُعظم الصّور صورت باماكن ومواسم مختلفة في اسرائيل. رغم أن الكتابة هي باللغة العبرية انتم مدعوون لمشاهدة الصّور والتمتع بها.

اذا كان لديكم أي استفسار فبامكانكم ارسال رسالة عن طريق البريد الالكتروني أو ارسال الاستفسار عن طريق استمارة التواصل.

 
 

Français

Bonjour et bienvenue à mon blog intitulé "Les Insectes - petites créatures dans un grand monde". Merci de votre visite.

Ce blog est dédié aux insectes et autres arthropodes terrestres qui caractérisent la faune Israélienne. Son but est de révéler, à travers mots et images, la mystérieuse nature de ces petites créatures et de les présenter aux lecteurs qui ont tendance à les considérer de façon négative.

La plupart de ces photos ont été prises en Israël, dans différents endroits et à travers les saisons. Même si les textes sont en hébreu, je vous invite à vous promener sur le site et à profiter des photos.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à afficher un commentaire ou à me contacter via le formulaire

 

Español

Hola y bienvenidos a mi blog - "Insectos - criaturas pequeñas en un gran mundo". Agradezco su visita.

Este blog está dedicado a los insectos y otros artrópodos terrestres característicos de la fauna de Israel. El propósito de este blog es revelar, a través de imágenes y palabras, la misteriosa vida de estas pequeñas criaturas y aproximarlas a quienes tienden a verlos de un modo negativo.

La mayoría de las fotos fueron tomadas en Israel, en lugares y épocas diferentes. A pesar de que los textos están en hebreo, son todos bienvenidos a disfrutar de las fotos.

Si tiene alguna pregunta, le invito a dejar un comentario o llenar el formulario de contacto

 

Deutsch

Hallo und herzlich willkommen zum Insekten Blog: „Insekten – die kleine Welt in Gross

Dieser Blog is den Insekten und weiteren Arthropoden gewidmet, welche die Fauna in Israel auszeichnen.

Das Ziel des Blogs ist es, mit Bild und Wort das mysteriöse Leben dieser kleinen Lebewesen zu entdecken und den Lesern, die sie meistens in negativem Licht betrachten, näher zu bringen.

Die meisten Bilder wurden an verschieden Orten und Jahreszeiten in Israel photographiert. Obwohl der Text auf Hebräisch ist, seid ihr herzlichst eingeladen, euch an den Bilder zu erfreuen.

Falls ihr eine Frage habt, könnt ihr gerne ein Kommentar schreiben oder anhand des Kontaktformulars mit mir in Kontakt treten

.

Pусский

Добро пожаловать в блог "Насекомые - малый мир крупным планом".

Этот блог посвящен насекомым и прочим членистоногим фауны Израиля. Цель блога - показать широкому кругу читателей, с помощью изображений и текста, таинственный мир маленьких созданий, на которых некоторые поглядывают косо свысока.

Большая часть фотографий сделаны в Израиле, в разнообразных местах и в разные сезоны. Любуйтесь ими и получайте удовольствие, даже если вы не понимаете подписи на еврейском языке.

Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь обращаться.

 
 العربية  Pусский  Deutsch  Español  Français
Hello and welcome to the website: "Insects - little bugs in a big world". I'm appreciate your visit.

This website is devoted to insects, spiders and other terrestrial arthropods that characterize the Israeli fauna. The purpose of this site is to reveal, through images and stories, the mysterious life of these little creatures and bring them to readers, which some tend to see them in a negative light.

Most of the photos were taken at Israel, in different locations and different seasons. Although the texts are in Hebrew, you are welcome to look around and enjoy the photos.

In the site you can find also the Spiders of Israel catalog and Scorpions of Israel catalog. Those visual catalog are trying to put online as many as possible species known form Israel. The catalogs based on my images archive and help of friends. It’s a dynamic catalogs which will update time to time, follow new photos and information I will get.

If you have any question, you are welcome to leave a comment in the posts, or reply via the contact form.
 

العربية

اهلاً وسهلاً بكم في منتدى " الحشرات - كائنات صغيرة في عالم كبير"

هذا المنتدى خُصِّصَ للحشرات والمفصليات والتي تميّز الكائنات الحية في بلادنا. هدف هذا المنتدى أن تكتشفوا بواسطة الصور والكتابات الحياة الغامضة لهذه الكائنات، ونقلها الى القراء الذين يرونها بصورة سيئة.

مُعظم الصّور صورت باماكن ومواسم مختلفة في اسرائيل. رغم أن الكتابة هي باللغة العبرية انتم مدعوون لمشاهدة الصّور والتمتع بها.

اذا كان لديكم أي استفسار فبامكانكم ارسال رسالة عن طريق البريد الالكتروني أو ارسال الاستفسار عن طريق استمارة التواصل.

 
 

Français

Bonjour et bienvenue à mon blog intitulé "Les Insectes - petites créatures dans un grand monde". Merci de votre visite.

Ce blog est dédié aux insectes et autres arthropodes terrestres qui caractérisent la faune Israélienne. Son but est de révéler, à travers mots et images, la mystérieuse nature de ces petites créatures et de les présenter aux lecteurs qui ont tendance à les considérer de façon négative.

La plupart de ces photos ont été prises en Israël, dans différents endroits et à travers les saisons. Même si les textes sont en hébreu, je vous invite à vous promener sur le site et à profiter des photos.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à afficher un commentaire ou à me contacter via le formulaire

 

Español

Hola y bienvenidos a mi blog - "Insectos - criaturas pequeñas en un gran mundo". Agradezco su visita.

Este blog está dedicado a los insectos y otros artrópodos terrestres característicos de la fauna de Israel. El propósito de este blog es revelar, a través de imágenes y palabras, la misteriosa vida de estas pequeñas criaturas y aproximarlas a quienes tienden a verlos de un modo negativo.

La mayoría de las fotos fueron tomadas en Israel, en lugares y épocas diferentes. A pesar de que los textos están en hebreo, son todos bienvenidos a disfrutar de las fotos.

Si tiene alguna pregunta, le invito a dejar un comentario o llenar el formulario de contacto

 

Deutsch

Hallo und herzlich willkommen zum Insekten Blog: „Insekten – die kleine Welt in Gross

Dieser Blog is den Insekten und weiteren Arthropoden gewidmet, welche die Fauna in Israel auszeichnen.

Das Ziel des Blogs ist es, mit Bild und Wort das mysteriöse Leben dieser kleinen Lebewesen zu entdecken und den Lesern, die sie meistens in negativem Licht betrachten, näher zu bringen.

Die meisten Bilder wurden an verschieden Orten und Jahreszeiten in Israel photographiert. Obwohl der Text auf Hebräisch ist, seid ihr herzlichst eingeladen, euch an den Bilder zu erfreuen.

Falls ihr eine Frage habt, könnt ihr gerne ein Kommentar schreiben oder anhand des Kontaktformulars mit mir in Kontakt treten

.

Pусский

Добро пожаловать в блог "Насекомые - малый мир крупным планом".

Этот блог посвящен насекомым и прочим членистоногим фауны Израиля. Цель блога - показать широкому кругу читателей, с помощью изображений и текста, таинственный мир маленьких созданий, на которых некоторые поглядывают косо свысока.

Большая часть фотографий сделаны в Израиле, в разнообразных местах и в разные сезоны. Любуйтесь ими и получайте удовольствие, даже если вы не понимаете подписи на еврейском языке.

Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь обращаться.

 
X סגור חלון
  לחווית גלישה משופרת מומלץ לגלוש באמצעות מסך גדול
גם בפייסבוק