ראשי | חרקים | עכבישנים | ספרות אנטומולוגית | אתרי טבע מומלצים | מפות | אודות | יצירת קשר      About
האתר עוסק בפרוקי הרגליים של ישראל, חרקים, עכבשנים ועוד. מאות מאמרים, קטלוג עכבישים בישראל וקטלוג עקרבים בישראל
 
לחיפוש בתכני האתר גלול ובחר 'חפשו בארכיון המאמרים'
בדף זה מרוכזות מפות עזר להבנת התפוצה הגיאוגרפית והאקולוגית של חרקים הנזכרים ברשומות השונות.
 
  
מפת אזורים גיאוגרפיים בישראל וסיני. מתוך ה-Fauna Palaestina בהוצאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. מפת סכמתית של גבולות החבלים הפיטוגאוגרפיים בישראל המושלכת על מיפוי ממוצע משקעים. (מבוססת על מקורות שונים)
מפה זו מאפשרת להשליך אזכורי תפוצה (של מינים) המופיעים ברשומות השונות, על אזורים גיאוגרפיים. תיחום האזורים הגיאוגרפיים מושפע במידה רבה מהתבליט הטופוגרפי המקומי ואזורי אקלים.
 החבלים הפיטוגאוגרפיים הם ביטוי של התפרשות חברות צומח עפ"י אזורי אקלים. גבולות האזורים אינם חדים וחד-משמעיים ובמקרים רבים ניתן למצוא בגבולות החבלים חדירות הדדיות הנובעות מתנאים מקומיים, בעיקר טופוגרפיים וגיאולוגיים.
תפוצתם של חרקים שונים חופפת, במידה רבה, לתפוצתם של חברות צומח. זיקה זו מאפשרת לאפיין תפוצה גם עפ"י תנאים פיטוגיאוגרפיים האופייניים לאזורים גיאוגרפיים שונים.

 
 
 
מפת האזורים האקולוגיים היא החלוקה ביו-גיאוגרפית של האזורים היבשתיים של כדור הארץ, המבוססת על דפוסי חלוקה של אורגניזמים יבשתיים. כל אזור אקולוגי נחלק לתת-אזורים שונים. מפה זו מבוססת עפ"י ההגדרות של הקרן העולמית לשימור חיות בר WWF.

בדף זה מרוכזות מפות עזר להבנת התפוצה הגיאוגרפית והאקולוגית של חרקים הנזכרים ברשומות השונות.
 
  
מפת אזורים גיאוגרפיים בישראל וסיני. מתוך ה-Fauna Palaestina בהוצאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. מפת סכמתית של גבולות החבלים הפיטוגאוגרפיים בישראל המושלכת על מיפוי ממוצע משקעים. (מבוססת על מקורות שונים)
מפה זו מאפשרת להשליך אזכורי תפוצה (של מינים) המופיעים ברשומות השונות, על אזורים גיאוגרפיים. תיחום האזורים הגיאוגרפיים מושפע במידה רבה מהתבליט הטופוגרפי המקומי ואזורי אקלים.
 החבלים הפיטוגאוגרפיים הם ביטוי של התפרשות חברות צומח עפ"י אזורי אקלים. גבולות האזורים אינם חדים וחד-משמעיים ובמקרים רבים ניתן למצוא בגבולות החבלים חדירות הדדיות הנובעות מתנאים מקומיים, בעיקר טופוגרפיים וגיאולוגיים.
תפוצתם של חרקים שונים חופפת, במידה רבה, לתפוצתם של חברות צומח. זיקה זו מאפשרת לאפיין תפוצה גם עפ"י תנאים פיטוגיאוגרפיים האופייניים לאזורים גיאוגרפיים שונים.

 
 
 
מפת האזורים האקולוגיים היא החלוקה ביו-גיאוגרפית של האזורים היבשתיים של כדור הארץ, המבוססת על דפוסי חלוקה של אורגניזמים יבשתיים. כל אזור אקולוגי נחלק לתת-אזורים שונים. מפה זו מבוססת עפ"י ההגדרות של הקרן העולמית לשימור חיות בר WWF.

X סגור חלון
  לחווית גלישה משופרת מומלץ לגלוש באמצעות מסך גדול
גם בפייסבוק