בין תולעת לזחל

רשומה זו מוקדשת לאחת מטעויות הלשון השגורות בשפה העברית: 'תולעת משי', 'תולעת בתפוח', 'תולעי עץ'. אז מה באמת בין תולעת לזחל? אלו סוגי זחלים יש לנו? מה זה 'חרקים זוחלים'? האם יש באמת תולעת בטקילה? למי שייכת התולעת בתפוח? ומה עושה התולעת בעץ?

זחל של טוואית הארכובית Orgyia dubia

תולעים הן בעלי־חיים השייכים לקבוצת חסרי־חוליות. הן נחלקות לשלוש מערכות: מערכת תולעים שטוחות Platyhelminthes, מערכת תולעים טבעתיות Annelida ומערכת תולעים נימיות (Nematoda). תולעים חיות במגוון בתי גידול: מימי או יבשתי. יש טורפות, יש הניזונות מחומר אורגני נרקב ויש טפיליות (על צמחים או בע"ח). בין התולעים האמיתיות יש מזיקי חקלאות, הללו (נמטודות) פוגעות בעיקר במערכות השורשים של הצמחים וכדי להילחם בהן משתמשים בנמטודות טורפות האוכלות את המזיקות. תולעים על כל המגוון אינן חרקים, הן שונות אנטומית ומורפולוגית ולכן נסתפק במידע הזה (מידע נוסף אפשר למצוא בקישור).

זחלים הם חרקים (המשתייכים גם הם לקבוצת חסרי־חוליות) או יותר מדויק; דרגה צעירה של חרקים (שאינה בוגרת מינית) ולכן הם אינם סוג עצמאי של בעל־חיים כדוגמת התולעים. בדרך כלל כשאומרים 'זחל' האסוציאציה הראשונית היא יצור 'זוחל' רך ומאורך. טכנית, כל הדרגות הצעירות של החרקים בין והן הולכות או זוחלות נקראות דרגת זחל (larva). אצל חרקים בעלי גלגול חסר הזחלים דומים לבוגרים ולרוב ניזונים באופן דומה. אצל בעלי גלגול מלא יש שוני מהותי בין דרגת הזחל לבוגר. עוד מידע על נושא הגלגול ברשומה "חרק – מה זה בכלל".

כדי להשיג אבחנה מדויקת יותר, מקובל לאפיין טיפוסי זחלים על פי סוג הגלגול או המבנה המורפולוגי. במינים מסוימים יש לדרגת זחל ספציפית שם ייחודי. למשל: תלת-ציפורן שהיא הדרגה הראשונה במינים אחדים של רפואניות (חיפושיות).

למרות האבחנה הלשונית, במינים רבים זחל נשאר זחל ואין לו כינוי מיוחד.

זחל של עלית מסוג Galeruca
זחל של עלית הדגנים Oulema melanopus
נימפה (nymph) – כינוי לדרגת הזחל בחרקים העוברים גלגול חסר כמו: גמלי־שלמה, חגבאים, שפיראים, פשפשים ועוד. על הרוב נימפות דומות לבוגרים (אצל שפיראים למשל הן לא ממש דומות) ואצל בעלי־כנפיים נראים גם ניצני כנפיים מתפתחות.

 

נימפה ובוגר של פשפש רכנף מהסוג Closterotomus
נימפה קטנה של גמל־שלמה מקלי .Empusa sp. במין זה ניתן להבחין בזוויג' בדרגות הזחל הגבוהות, כאשר לזכרים המחושים מעובים יותר.

זחל אמיתי (Larva eruciformis, Caterpillar) – זחל בעל 3 זוגות רגליים פרוקות בחזה, רגליים מדומות בבטן (אשר מספרם משתנה ממין למין) וקופסת ראש מפותחת. כאלה נמצא אצל פרפראים ודבוראים אל־שנציים (צרעי עלים).

'זחל אמיתי' - זחל של פרפראי ממשפחת התינשמיתיים.

זחל ראשוני (larva campodeiformis) – זחל רך וזריז עם קופסת ראש מפותחת וגפי פה מפותחות. בעל 3 זוגות רגליים מפותחות, נייד מאוד ולרוב טורף. כאלה נמצא אצל חיפושיות (מושיתיים, רצניתיים, גדיתיים) וארינמלים.

זחל ראשוני של ארינמל מסוג עינפז.
זחל ראשוני של גחלילית.

זחל תַּיִל (wire worm) – זחל גלילי בעל גוף מפרקי נוקשה, קופסת ראש מפותחת ו־3 זוגות רגליים קצרות. אינו זריז אבל נוטה לנוע בקופצניות כאשר נוגעים בו. כאלה נמצא אצל חיפושיות כמו נתוזיות ושחרוריות.

זחל תיל של חיפושית ממשפחת השחרוריתיים.

דֶּרֶן  (grub) – זחל גלילי ורך בעל 3 זוגות רגליים חלשות וקופסת ראש מפותחת. תנועתו מוגבלת והוא מצוי בתוך הקרקע או בתוך הצמח המארח. כאלה אופייניים לחיפושיות מעל־משפחת הזבליתיים.

דרן של זבלית Scarabaeidae

זחלים חסרי־רגליים – אלה מופיעים בכמה קבוצות חרקים: אצל מיני יתושים מוצאים זחלים חסרי־רגליים עם ראש קטן. זחל חסר־רגליים עם ראש מפותח מצוי אצל דבוראים שנציים (מרבית הצרעות, דבורים ונמלים).

זחל חסר־רגליים של יתוש המתפתח במים.
זחלים חסרי־רגליים וגלמים בנמלים מהסוג חרולית Lepisiota

רִימָה (maggot) – כינוי לזחל חסר־רגליים, רך וחסר ראש הנמצא אצל זבובאים עיליים ויתושנים שונים.

רימות של הזבוב בוהקן ירוק המתפתח על חומר אורגני כמו בשר נרקב
רימות המתפתחות במים. משפחת הזבובחופיים

ועכשיו טריוויה:

תולעת משי זו למעשה זחל (אמיתי) של הפרפראי טוואי המשי, ראו קישור לרשומה. תולעים אמיתיות אינן מייצרות משי כלל.

התולעת בטקילה? התולעת היא בעצם זחל של פרפראי הניזון על צמחי האגבה מהם מכינים את הטקילה. והטקילה של הזחל היא בעצם מזקל (Mezcal) שהוא הכינוי לכל תזקיק אלכוהולי המבוסס על אגבה, בדרך כלל נחות באיכותו מטקילה אמיתית. טקילה אמיתית היא סוג של מזקל העשוי 51% אגבה כחולה לפחות. היא לא מכילה לא תולעת ולא זחל. בקיצור, הזחל הוא גימיק שיווקי משובח שרכש לעצמו אגדות לרוב ואפילו לא אמת אחת.

התולעת בתפוח? גם זו לא תולעת. מדובר לרוב בזחל של פרפראי בשם עשפרי התפוח. אחד המזיקים הקשים של התפוח המופיע גם על אגסים ואגוז מלך. מזיק פירות נוסף הוא זחל של זבובאי בשם פרי־זבוב ים־תיכוני. הלה נחשב לאחד ממזיקי החקלאות הקשים בעולם וגורם נזק לפירות מאכל שונים. וגם התולעים בכרוב או בחסה הן בעצם זחלים, בגרך כלל של פרפראים כמו לבנינים או תנשמיות.
והתולעים בזבל? גם אלה לא תולעים אלא רימות של זבובים, לרוב זבוב הבית או מינים אחרים החודרים למטבח בעקבות שיירי מזון חשופים.
ותולעת העץ? גם זו לא תולעת אלא זחל של חיפושית. קיימות מספר משפחות בהן יש מינים נוברי עץ העשויים לגרום לנזקים קשים לעצים ומוצרי עץ. אחת הבולטות היא משפחת היקרוניות, ראו גם את הרשומה על יקרונית השיטה.

אז נזכור. זחלים יש רק במחלקת החרקים (Insecta) ולמרות שחלקם נעים בזחילה אין להם קשר לזוחלים (Reptilia) המהווים מחלקה טקסונומית אחרת לגמרי הכוללת בין השאר לטאות ונחשים. ותולעים למרות שחלקן זוחלות הן לא חרקים ולא זוחלים ולמעשה הן קבוצה הרבה יותר קדומה לקבוצות האחרות שהוזכרו מקודם. ו"חרקים זוחלים" יש רק על תוויות של חומרי הדברה שכתובות בעברית קלוקלת.

Comments are closed.