כנימות – מזון מהיר

אפידים Aphids שייכים לקבוצת הכנימות העלה. בדרך כלל אנו נתקלים בהם על דרך השלילה כמזיקים בחקלאות או בגינה. אבל בטבע כנימות משמשות כמזון חשוב להרבה מאוד בעלי־חיים. בעיקר חרקים ועכבישנים קטנים. העובדה שאפידים נפוצים למדי ומתרבים מהר מאוד מאפשרת לצפות בקלות רבה יחסית ביחסי טורף נטרף.

עין חדה ומיומנת יכולה למצוא לצד הכנימות טורפים רבים כמו זחלי מושיות (פרות משה־רבנו), זחלי זבובים, זחלים של עינפז (ארינמל) עכבישים אקריות ועוד. הפעם זה הסיפור של חלק מהם בתמונות.

אפיד המרור - Dactynotus sonchi אחת מהכנימות הנפוצות. כנימות מבצעות גילגול חסר. כלומר הכנימה הצעירה דומה מאוד לבוגרת. כנימות מתרבות בשני אופנים: רביית בתולין היוצרת רק נקבות או רבייה מינית בה נוצרים גם זכרים. בתמונה רואים נקבה גדולה משריצה כנימה כשמסביבה כנימות צעירות יותר.
אפיד ההרדוף Aphis nerii, אף שהיא רעילה, היא נטרפת על ידי מגוון טורפים
יַכְסוּף מסוג Leucopis. סוג של זבובים הטפילים על כנימות. הזחלים טורפים את הכנימות. הביצה הלבנה שייכת להם.
זחל של יכסוף מנסה לתפוס אפיד גלעיניים.
נימפה של פשפש פשחור מהסג Geocoris טורף נימפה צעירה של כנימה.
פשפש - Deraeocoris rutilus. פשפש טורף השייך למשפחת הרכנפיים. ניזון מחרקים קטנים כולל כנימות.
מושית Cheilomenes propinqua טורפת את אפיד ההרדוף. לצידה זחל של רחפן טורף כנימה ומספר כנימות מוטפלות על ידי צרעה פרזיטואידית.
מושית השלוש־עשרה - Hippodamia variegata. זחל טורף את הפיד הגלעיניים.
אומרים שבחיים צריך גם מזל. אז הנה לכם דוגמא טובה. עוד לא בקעו, וכבר הביצים של מושית השלוש־עשרה לוכדים כנימה שנדבקה לאחת הביצים.
כנימות המוטפלות על ידי אקריות (אדומות).

Comments are closed.