עכבישים נעים בעזרת שילוב של שרירים וכוח הידראולי. שילוב זה מקנה להם כוח וזריזות בנפח אחסון קטן.

עכבישים – הנעה היברידית

בעולם החי תנועה רצונית במרחב מתבססת על הפעלת שרירים. עכבישים חריגים מאוד מבין בעלי הרגליים כאשר הם משלבים ככוח מניע גם לחץ הידראולי של נוזל ההמולימפה. מנגנון תנועה כזה מקנה להם כוח וזריזות הדרושים ליצורים הניזונים מטרף שלעיתים גדול ממימדי גופם.