Hyptiotes flavidus

רשת ציד כמלכודת אקטיבית

Hyptiotes הוא אחד מסוגי העכבישים הפחות מוכרים ומהמרתקים שבהם. ארכיטקטורת רשת הציד ואופן השימוש ברשת לציד חרקים מעופפים חריגה גם בין מרבית העכבישים בעולם. בישראל נציג אחד בסוג. אף שהוא שכיח, נדיר יחסית לראותו ועוד יותר נדיר לצפות בו בעת בניית הרשת והצייד.

3. גישה לנקבה תוך כדי הושטת רגליים קידמיות.
יתכן כדי למנוע מהנקבה להגיב בתוקפנות.

עכבישים – חיזור בקופצן אדום בטן

הוא לא רק אחד מהיפים בעכבישי ישראל אלא גם דון ז'ואן, המנסה להרשים בגינונים וצבעים עזים נקבות שהגיעו אל פירקן. זהו הזכר של קופצן אדום בטן שניתן לראות בבתי גידול מסולעים בכל ישראל. ברשומה תיעוד מצולם קצר של נסיון חיזור שכשל. אבל תמיד (כמעט) יש פעם הבאה.