תנשמית 1א

למה מטמורפוזה?

מטמורפוזה כתהליך ביולוגי זוהתה כבר ע"י הקדמונים שבחנו את התהליך תחת הסברים מיתיים. הידע העכשווי בנושא מצביע על כך שהגלגול, כתהליך ביולוגי וכאסטרטגיית התפתחות, התהווה ככל הנראה יותר מפעם אחת, בקבוצות נפרדות של בע"ח ויתכן שכך גם בקבוצות שונות של פרוקי־רגליים וחרקים.

רגלי חפירה מתמחות בנשל של ציקדה.

חרקים – התנשלות

התנשלות בפרוקי־הרגליים היא תופעה ביולוגית מורכבת מאוד בעלת אספקטים רבים, תופעה הכרוכה בתהליכים ביולוגיים והתנהגותיים, עקיפים וישירים, המשתנים לא רק בין מינים שונים, אלא גם בין הדרגות של אותו המין. הנה סקירה קצרה על התופעה המיוחדת ממספר היבטים ביולוגיים ואקולוגיים.

Peucetia cf virescens

עכבישים – התנשלות

פרוקי רגליים בהם עכבישים מתנשלים בכדי לגדול. התנשלות היא תהליך מורכב הן בהיבט הפזיולוגי והן בהיבט הטכני. ההתנשלות מתרחשת בסתר ובשעות הלילה או הבוקר המוקדמות כשהלחות גבוהה יחסית ודי נדיר לצפות בה. ברשומה זו מובא תיעוד מצולם של התנשלות עכביש עם הסברים על שלבי התהליך.