צפיפות פרטים גדולה (זכרים ונקבות) על מטווה קורים סמיך (ציבורי?), שאינו מטווה ציד טיפוסי
מעיד על סובלנות תוך-מינית גבוהה וכנראה על שימוש עצמאי בשטח משותף ללכידת טרף.

מושבתיות בסוג פגיונית Tetragnatha

רשומה זו מתארת התגודדות עכבישים, שנצפתה באוקטובר 2016 בנחל שורק בהרי ירושלים. מרבית העכבישים בוני הרשתות נחשבים לבלתי סובלניים לפולשים. כאשר עכבישים 'משתפים פעולה' ביצירת מבני קורים ענקיים, התופעה מעלה שאלות בנוגע ליתרונות ולמחיר של חיים בקבוצה.