חדקונית הלוענית על לוענית החולות.

חדקונית הלוענית

הסוג לוענית מהווה פונדקאי למינים שונים של חרקים המתפתחים רק עליו. בחולות החוף ניתן למצוא על לוענית החולות את חדקונית הלוענית, המתפתחת על מינים שונים של לוענית. זו חיפושית זעירה שרק חדי העין יוכל למצוא ועם ביולוגיית חיים מעניינת המותאמת לאקלים הים תיכוני החם והיבש.