Finding

מגלים ומזהים – מבחר הפעלות

מבחר דפי הפעלה לילדים. זיהוי, מיון, גילוי והבדלה בין אובייקטים לפי צבעים, צורות, כיוונים, מספרים, קבוצות ועוד – דרגות קושי שונות. להדפסה בגודל A4.