בין נמלה לטרמיט

ההדיוטות שביננו לא תמיד מדקדקים בהלכות האנטומולוגיה ולא מבדילים או מפרידים בין קבוצות שונות של חרקים או אפילו בין קבוצות של פרוקי רגליים. נטייה אנושית זו הביאה למתן שמות שימושיים דומים או זהים לבני קבוצות שונות של חרקים דומים, אף שלעיתים יחסי הקרבה המשפחתיים בינם רחוקים מאוד. דוגמא יפה למצב כזה הוא הכינוי 'נמלה לבנה' המתייחס לטרמיטים שכמובן אינם נמלים. הקרבה המשפחתית בין טרמיטים לנמלים רחוקה עד מאוד.

אנו חולקים לא פעם את משכננו עם נמלים ולעיתים גם עם טרמיטים, שתי קבוצות שאינן דיירות משנה חביבות, בעיקר בשל הנזק שכל אחת מהן עשויה לעשות לרכושו של האדם1. שימוש בשם הנכון לכל קבוצה אינו רק סמנטי אלא שהוא גם צופן בתוכו היכרות עם אורחות החיים הבסיסיים של כל קבוצה ומכך גם הבנה של מהות הנזק העשוי להיגרם ממנה וזיהויו בטרם הופך למשמעותי וכלכלי. רשומה זו עוסקת בהבדלים שבין טרמיטים לנמלים ונוגע במקצת גם באורחות החיים (בכלליות) הנוגעים להבדלים הללו. אין ברשומה זו מידע על הדברה. במקרה של חשש לנזק לרכוש או מידע נוסף, מומלץ לפנות למדביר מוסמך ברשיון.

טרמיט מרושת Reticulitermes clypeatus - פועל וחייל. מקנן בקרקע, ניזון משורשים ועץ.
אצנית ארוכת־מחוש Paratrechina longicornis - פועלת. מין שכיח אוכל־כל המצוי גם במשכנות אדם.

טרמיטים Isoptera

הטרמיטים מהווים קבוצה (בדרגה שמעל על־משפחה) בסדרת הַתִּיקָנָאִים Blattodea, הכוללת 12 משפחות. כל מיני הטרמיטים הינם חרקים חברתיים, החיים בקהילות מאורגנות חברתית, בהן נעשה טיפול משותף בצאצאים ובחלוקת עבודה הנגזרת מחלוקה למעמדות (casts).
הטרמיטים מתפתחים בגלגול חסר (אין גולם), בדומה לקרוביהם התיקנים. הקינים נבנים בקרקע או בעץ, בהתאם לאורח החיים של כל מין. טרמיטים הינם אוהבי חום וכיסוי גופם הדק הופך אותם רגישים להתייבשות. לכן, תפוצת מרבית המינים משתרעת באזורים הטרופיים הלחים. מינים החיים באזורים מדבריים או יובשניים פעילים מחוץ לקן בלילה או בעונות הלחות.

מבנה המעמדות הבסיסי של קן טרמיטים כולל מתרבים (מלכות ומלכים, בדרך כלל זוג אחד), פועלים וחיילים (שני האחרונים יכולים להיות זכרים או נקבות). מתרבים ראשוניים (אלו המגיחים מהקן כדי להקים קן חדש) נושאים 2 זוגות כנפיים קרומיות, ארוכות מהגוף ושוות באורך ובעובי. מושבה מיוסדת על ידי זכר ונקבה הנפגשים ב'מעוף הכלולות'2 שבו בוגרים רבים, מקינים שונים יצאים בבת אחת לתעופה באוויר. בשובם לקרקע הם מנתקים את כנפיהם, יוצרים זוגות ומאתרים מקום (באדמה או בעץ) שניתן לחדור לתוכו ולייסד קן, ומתחילים בהקמת קן והתרבות.
המלך והמלכה שולטים בהתמיינות המעמדות (Casts) בקן דרך הפרשת פרומונים. במקרה מוות של אחד ההורים או שניהם, מתפתחים בקן מתרבים משניים. הפועלים שהם הצאצאים של המתרבים הראשוניים אחראים להבאת מזון, תחזוקת והרחבת הקן והאכלת הצאצאים והחיילים. תפקיד החיילים להגן על הקן מפלישת אוייבים, כמו נמלים וחרקים טורפים אחרים. הלסתות שלהם מפותחות מאוד והראש שלהם כהה משל הפועלות בשל קשיותו הגבוהה.

טרמיטים הם צמחוניים מתמחים, הניזונים בעיקר מתאית3 שמקורה בעץ, בעיקר עץ מת, חומרים צמחיים שונים, וכן מחומרים מעובדים המכילים תאית. בשל כך, יש מהם4 העשויים לגרום נזקים למוצרי עץ בבית או במחסנים, וגם לעצי פרי, נוי ויער. מרבית הטרמיטים חסרים את האנזימים הדרושים לפירוק התאית לחומרי מזון. לשם כך הם נעזרים במיקרואורגניזמים שונים. לטרמיטים ירודים יש שוטוניות וחיידקים החיים איתם בסימביוזה במעי הסופי. לטרמיטים עיליים אין שוטוניות סימביונטיות והם נעזרים בחיידקים. יש מיני טרמיטים חסרי סימביונטים, המגדלים פטריות מפרקות עץ על עצה לעוסה ואלו משמשות להם למאכל.

איור סכמתי של גלגול בטרמיטים ונמלים.

נמלים Formicidae

כל מיני הנמלים מהווים משפחה אחת – Formicidae בסדרת הדבוראים Hymenoptera. בדומה לטרמיטים כל מיני הנמלים הינם חרקים חברתיים החיים בקהילות מאורגנות חברתית בהן נעשה טיפול משותף בצאצאים ובחלוקת עבודה, הנגזרת גם היא מחלוקה למעמדות.
נמלים מתפתחות בגלגול מלא (יש גולם). הקינים נבנים בקרקע, בתוך צמחים או בכל חלל מתאים אחר, כל מין בהתאם לאורח חייו. מגוון המינים של נמלים רב יותר משל הטרמיטים וניתן למצוא אותן כמעט בכל בית גידול ובכל העולם, למעט אזורים קפואים.

המבנה המעמדי הבסיסי של קן נמלים כולל מתרבים (מלכה או מלכות), פועלות ובחלק מהמינים גם חיילות. מתרבים נושאים 2 זוגות כנפיים קרומיות, קצרות מהגוף. הזוג הקדמי ארוך מהזוג האחורי. ההזדווגות נעשית באוויר או על הקרקע (תלוי במין). הזכר מת זמן מה לאחר ההזדווגות ואילו הנקבה מקימה את הקן עצמאית. המלכה שולטת בפועלות דרך הפרשת פרומונים (מונעת מהן להטיל ביצים ומעודדת אותן לטפל בה). הפועלות מלקטות מזון, מתחזקות ומרחיבות את הקן ומאכילות את הצאצאים והמלכה. החיילות מגנות על הקן מפלישת אוייבים ומסייעות בתחזוקת הקן ונשיאת מזון.

נמלים כקבוצה הן אוכלות כל. מזונן מגוון מאוד ומתבסס על תזונה המגיעה מהחי ו/או הצומח. יש מינים בהם הפועלות ניזונות גם ממזונות מתוקים כמו הפרשות מתוקות של כנימות וציקדות. אלו השוכנות בבתים לא יהססו לאכול מאכלים מתוקים מהמזווה או שיירים מתוקים שנפלו לרצפה. בשל מבנה גופן, נמלים יכולות להיזון רק ממזון נוזלי, על כך ניתן לקרוא בהרחבה ברשומה 'מה אוכלות הנמלים'.

הבדלים

המפגש עם טרמיטים או נמלים עשוי להתרחש בנסיבות שונות של מחזור החיים שלהם. בעונת הרבייה (המשתנה בין המינים) אנו עשויים לפגוש פרטים מכונפים, היכולים להופיע במספרים גדולים; החל מעשרות ועד אלפים ויותר. נמלים פועלות אנו עשויים לפגוש כל עונות השנה, בבית ובשדה; פרטים הנעים בשיירות או כבודדים או מתחת למחסות שונים.
פועלים או חיילים של טרמיטים נדיר מאוד לראות בפעילות, משום שעיקרה נסתרת, גם כשהיא מתרחשת בתוך הקן וגם מחוצה לו. פעילות גלויה מתקיימת אצל טרמיטי קציר הפעילים גם בערב ולפנות בוקר ואצל כולם במעוף הכלולות, בדרך כלל אחרי גשם. במשכנות אדם הטרמיטים עשויים להימצא עמוק במוצרי עץ ונזק משמעותי או סימנים נלווים (גללים, פסולת עץ) עשויים לגלות את נוכחותם או כאשר הפרעה משמעותית לקן גורמת לנטישה.
 
ההבדלים להלן מתייחסים להבדלים מורפולוגיים והתנהגותיים בסיסים שבין טרמיטים ונמלים. בתוך כל קבוצה ניתן למצוא שונות גבוהה בין המינים השונים; הן בגדלים, במראה ובהתנהגות. הסימנים להלן ניתנים לראיה בעין (מומלץ להיעזר בזכוכית מגדלת).

תכונה נמלים טרמיטים
צבע הפועלותבהיר עד כהה מאודבהיר עד לבן שקוף. ראש בדרך כלל כהה
צורת גוף כללית גוף מאורך ומעודן יחסית הנחלק לשלוש חטיבות ברורות. ראש, חזה ובטןגוף גוץ ושמנמן הנחלק לראש וחזה ללא הפרדה ניכרת ובטן גדולה. החטיבות נראות כמאוחדות
מותן צר – גוף הנמלה משונץ מאחורי הפרק הראשן של הבטן, הצמוד לחזה. הפרק השני או השני והשלישי של הבטן יוצר גבעול צר המתחבר בקצה לחלק הרחב של הבטן.רחב – גוף הטרמיט אחיד (פחות או יותר) ברוחבו לאורך הגוף. החיבור בין החזה לבטן מלא ורחב.
מחושים מחושים עם מפרק ברכי ברור. מסתיימים בקצה דמוי אלה מקלי ישר. קצה אחיד וישר
עיניים מורכבות (גדולות יחסית)מורכבות (קטנות עד מנוונות)
בטן מחודדת קמעהקצה עגול
כנפיים
(בוגרים מתרבים)
זוג קדמי ארוך מזוג אחורי
אורכן ארוך במקצת מאורך הגוף
עורקים נראים בבירור
נושרות בקושי
שני הזוגות שווים באורכם
אורכן כפול מאורך הגוף
עורקים בקושי נראים
נושרות בקלות
גלגול מלאחסר
פעילותגלויה, ביום או/ו בלילה, פרטים בשיירות או כבודדים בפעילות איסוף מזון. פרטים מכונפים נראים בזמן מעוף הכלולות.חשאית בתוך הקן או במחילות הבנויות פעילות גלויה מתרחשת במינים אחדים בעיקר בלילות לחים או לאחר גשם וגם בזמן מעוף הכלולות.
שימוש בעץאתר קינוןאתר קינון ומזון
סימנים (במשכנות אדם)לעיתים שפוכת של נסורת עץ דקה וגללים זעירים בפתח הקן.גללים אופייניים דמויית קפסולה
בעונת הרבייה שרדי כנפיים שנשרו
צינורות בוץ על קירות, עץ או על מוצרי עץ.
נזק של טרמיטים בגב של ארון מטבח. ניתן להבחין גם בצינורת הבוץ המתפצלים מהקן.
גללים אופיניים לטרמיטים. גודלם כמ"מ, תלוי במין.
מתרבים ראשונים של טרמיטים ממתינים בקן למעוף הכלולות.
מתרבים (זכר ונקבה) ופועלות של נמלה מהסוג מורית.

סיכום

טרמיטים ונמלים נבדלים הן בהיבט המורפולוגי והן בהיבט ההתנהגותי. להבדיל ישירה בין טרמיט לנמלה הכי נוח להסתכל על מבנה המחוש וצורת ה'מותן' (אפשר ורצוי להיעזר בהגדלה). בבית אפשר לזהות נוכחות טרמיטים דרך סימנים אחרים כמו: כנפיים סמוך לפתח הקן וצנורות בוץ על קירות או צמחיה. נמלים המקננות בבית לא משאירות סימנים חיצוניים נוחים, לעיתים מוצאים תלוליות עפר בפתח הקן (אם הוא מצוי בין רצפות או סדקי קירות). מאחר והפעילות שלהם גלויה בהרבה קל לעקוב אחר שיירת נמלים עד לפתח הקן, אם אכן הוא מצוי בבית.

ההבדלים המורפולוגים וחלק מההבדלים התנהגותיים, בין טרמיטים לנמלים, משקפים את המוצא הפילוגנטי שלהם (טרמיטים התפתחו מתיקנים חברתיים ונמלים התפתחו מצרעות חברתיות). הדמיון בין שתי הקבוצות משקף את היתרון האקולוגי בחיים חברתיים המאפשר למקסם ניצול משאבים סביבתיים מחד ולהגיע להצלחת רבייה גבוהה מאידך. 

עושר המינים בשתי הקבוצות; כ־3000 ויותר מיני טרמיטים (חלקם מוכרים רק כמאובנים) ומעל 13,000 מיני נמלים, מעיד על אסטרטגיה אקולוגית מוצלחת, ששורדת מיליוני שנים.

הצלחה אקולוגית זו מתנגשת לעיתים עם האינטרסים של האדם ומינים מסויימים בשתי הקבוצות עשויים להוות מזיקים, לעיתים קשים לרכוש או מטרידים בעצם נוכחותם.

ביחס לחשיבות האקולוגית העצומה שלהם, שהיא גם חשובה לאדם ולסביבה בה הוא מתקיים, נזקים כאלו אינם פוסלים את החשיבות שלהם בעולמנו ולכן נדרש מאתנו להתאים את עצמנו לחיים לצידם תוך נקיטת מירב המאמצים במניעת נזקים על ידי פעולות מניעה ולא המתנה להופעת הנזקים וטיפול בהם, כאשר לעיתים מאוחר מידי.

נמלת האשר הקטנה Wasmannia auropunctata אורכה 2-1 מ"מ

הם אומנם חרקים קטנים, אולם טרמיטים ונמלים מהווים מסה ביולוגית משמעותית בעלת השפעה סביבתית ואקולוגית חשובה ביותר. לטרמיטים חשיבות אקולוגית עצומה כמפרקי תאית, שמעטים אוכלים, וגם כמזון לבעלי חיים אחרים – ביחס לנמלים ומשקל גוף טרמיטים מכילים אחוז גבוה יותר של שומן ופחות חומרים שאינם מתעכלים (למשל השלד הכיטיני). לנמלים חשיבות אקולוגית כטורפים ומפרקים, ובעצמן כמזון לבעלי חיים אחרים. הן מסייעות בטיוב הקרקע, האיוורור שלה (בעזרת המחילות) והחזרת חומרי מזון לקרקע, יש מינים האוגרים זרעים ומזון ובכך גם מסייעים להפצת זרעים במרחב.

1. טרמיטים אינם מהווים סכנה ישירה לאדם. הם אינם עוקצים או נושכים ואינם ארסיים או רעילים. למעט מספר קטן מאוד של מיני נמלים בכל העולם, גם נמלים אינן מהוות סכנה ישירה לאדם. בישראל ניתן להחריג את נמלת האש הקטנה Wasmannia auropunctata שהיא מין פולש באזור. עקיצה של נמלת האש הקטנה מהווה מטרד ובמקרים נדירים מאוד עשויות להופיע תגובות אלרגיות מסכנות חיים.
2. מעוף כלולות הוא התנהגות בה זמן פרטים מתרבים (מכונפים); זכרים ונקבות, מקינים שונים יוצאים מהקן, בעיתוי מתואם, לתעופה באוויר במטרה להזדווג וליסד מושבות חדשות. פרטים מתרבים מופיעים בחוץ רק לאחר תנאים מוגדרים התלויים בגודל האוכלוסייה, מצבה ועונת השנה.
3. התאית היא פחמימה נפוצה המשמשת כמרכיב מרכזי בדפנות התאים בצמחים, ומהווה כשליש מהמסה של הצומח בכדור הארץ.
4. רק כ־8% ממספר מיני הטרמיטים בכל העולם נחשבים למזיקים ומתוכם רק כ־80 נחשבים למזיקים קשים. בישראל 11 מינים טרמיטים הנחלקים בין 4 משפחות. רק 4 מהם נחשבים למזיקים פוטנציאלים לאדם. בישראל מוכרים מעל 200 מינים של נמלים, רק בודדים נחשבים למטרד בבית או בחקלאות ומאלו רק נמלת האש הקטנה נחשבת למזיק משמעותי.

תודות: דר' דני סימון, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב

האנציקלופדיה של החי והצומח של א"', כרך 3 החרקים, 1989
החרקים, האוניברסיטה הפתוחה, מיכאל קוסטא, מהדורה שניה, 2006
טרמיטים – מידע והתגוננות, באתר המשרד להגנת הסביבה
מדינת הטרמיטים, הוצאת סיני, וילהלם     בלשה, 1946

Comments are closed.