בין שפירית לארינמל

הם רק נראים דומים אבל למעשה מדובר בקרובים מאוד רחוקים הנבדלים בהרבה תחומים, עד כי אין שום סיבה להתבלבל בינם.

המכנה המשותף לסדרת השפיראים וסדרת הארינמלאים (המכונה גם מרושתי־כנף) הוא היותם חרקים. טקסונומית שתי הסדרות רחוקות למדי מבחינה פילוגנטית (מדע החוקר את הקירבה האבולוציונית בין קבוצות טקסונומיות) והבדל זה ניכר באנטומיה ובביולוגיה של הקבוצות.

שפיראים Odonata היא סידרה של חרקים בעלי גלגול חסר הכוללת למעלה מ־5900 מינים, מהם מצויים בישראל כ־80 מינים של שפיריות ושפריריות. הזחלים מתפתחים במים מתוקים והבוגרים יבשתיים, מעופפים רק ביום ובסמוך לבתי גידול רטובים. גם הזחלים והבוגרים טורפים.

ארינמל - בחנינאי Palpares. אחד הסוגים הגדולים הנראה לעיתים, בקיץ, בשעות היום בשדות בור במרכז הארץ.

ארינמלאים Neuroptera היא סידרה של חרקים בעלי גלגול מלא הכוללת למעלה מ־6000 מינים, מהם ידועים בישראל כ־180 מינים. הזחלים מתפתחים בקרקע, על צמחים ומינים אחדים מאכלסים מקווי מים מתוקים. הבוגרים פעילים בדמדומים ושעות החשיכה, מקצת מהמינים פעילי יום. הזחלים ברובם טורפים והבוגרים ניזונים מצוף או אבקה. יש מינים בהם הבוגרים כלל אינם ניזונים. סקירה נרחבת על סדרת הארינמלאים ומשפחות הקבוצה בישראל תוכלו לקרוא בקישורים.

דמיון המורפולוגי חיצוני מצוי בחלק מהבוגרים, בעיקר בין תת־הסדרה שפיריות Anisoptera למשפחת הארינמליים Myrmeleontidae. ברשומה זו נעמוד על הבדלים בסיסיים; מורפולוגיים והתנהגותיים המאפשרים לשייך בקלות ארינמל או שפירית לקבוצה הטקסונומית הנכונה. כדי לא לבלבל התעלמתי מהשפריריות שעשויות גם הן להיות דומות לארינמלים. ממליץ לפנות לרשומה 'בין שפירית לשפרירית' כדי לקבל עוד מידע.

גוף

שפיריות – בטן ישרה צרה, לעיתים בעובי משתנה, ארוכה מאורך הכנפיים. בקצה הבטן בולטים תוספתנים קצרים (אצל הזכרים).
ארינמליים – בטן צרה יחסית, עובי אחיד למדי, קצרה מאורך הכנפיים (למעט חריגים אצל זכרים במינים אחדים). לעיתים הפרק האחרון מזדקר מעט כלפי מעלה, בסיומו תוספתנים קצרים עד ארוכים (אצל הזכרים). 

ארינמל - הכנפים ארוכות מהבטן.

עיניים

שפיריות – עיניים גדולות סמוכות ולעיתים נוגעות זו בזו. מותאמות לראיית יום, מיקום העיניים מאפשר ראייה היקפית טובה מאוד וראיה סטריאוסקופית.
ארינמליים – עיניים בולטות מצידי הראש. עיניים בינוניות עד קטנות התופסות שטח קטן מהראש ומותאמות לראייה בחשיכה.לוקריה.

שפירית אדומה - Crocothemis erythrea. עיניים מורכבות תופשות שטח ניכר מהראש והמחושים חוטיים וקצרים.

מחושים (תכונה מובהקת לזיהוי בסיסי)

שפיריות – מחושים קצרים, אחידים בעובי, דמויי זיף ובעלי 10-9 פרקים. אינם ניכרים כמעט.
ארינמליים – מחושים פרוקים וארוכים. בסיסם צר והם מתעבים בהדרגה.

ארינמל מסוג Solter . המחושים ארוכים וגדולים. העיניים הבולטות אינן גדולות מגודל הראש.

כנפיים (במנוחה)

שפיריות – כמעט שוות בגודלן, קצרות מאורך הבטן, פרושות בניצב לעיתים בנטייה מטה (תלוי במין), עירוק עדין.
ארינמליים – כמעט שוות באורכן, לרוב ארוכות מהבטן. לרוב סדורות כגג משופע על גב הבטן. העירוק צפוף וניכר יותר.

שפירית כחולה (זכר) - Ortherum chrysostigma. הכנפיים פרושות במנוחה ובקצה הבטן ניכרים תוספתנים קצרים.

תעופה ומנוחה

שפיריות – מעופפות מעולות, בעיקר בשטחים פתוחים ונוטים לעמוד בתצפית על נקודות שולטות.
ארינמליים – כבדי מעוף (תעופת רפרוף) המותאמים לעוף בתוך בית גידול עשבוני או עשיר בצמחיה. נחים בצל הצמחיה בצורה מוסוות וחשאית. נראים ביום רק כאשר הם מוחרדים ממחבואם בין הצמחים. 

שפירית הארגמן - Trithemis annulata. נקבה בעמדת תצפית אופיינית.

זמני פעילות (תעופה)

שפיריות – שעות האור.
ארינמליים – דמדומים ולילה. ביום נראים כאשר הם מוחרדים ממקומם.

שפירית אדומה - Crocothemis erythrea. נקבה במעוף מעל שלולית.

משיכה לאור

שפיריות – על רוב לא נמשכות לאור בלילה.
ארינמליים – מינים רבים נמשכים לאור מלאכותי.

ארינמל מסוג Myrmecaelurus אפשר למצוא אותם על קירות מבנים מתחת לגופי תאורה.

סיכום

במנוחה המחושים מספקים את האבחנה המהירה ביותר. אם המחושים ניכרים הרי שמדובר בארינמל. אם החרק מעופף בזריזות ביום בשטח הפתוח ואינו מנסה להסתתר בצמחיה הרי סביר שזו שפירית. אם ביום החרק מגיח מתוך העשביה במעוף איטי יחסית וכעבור מספר מטרים נחבא שוב בין הצמחים הרי סביר שזה ארינמל.

Comments are closed.