גנבים לאור יום

אחד הצדדים המעניינים של צילום חרקים הן ההפתעות. ואני מתכוון למצב בו מצלמים משהו אחד ועל המסך המחשב נגלה סיפור אחר לגמרי או צדדים נוספים שפשוט לא נראו דרך עדשת המצלמה בשטח. והנה דוגמא אחת למצב כזה. 
 

תיעוד טריפה הוא מצב מאוד מעניין, המציג את פרוקי־הרגליים באור טבעי יותר ומאחר שהוא מצב נדיר יחסית לצפייה הרי כל תיעוד כזה מוסיף תובנות חדשות לעניין. יש כאלה שקל (יחסית) יותר למצוא כמו עכבישים ממשפחת הסרטבישיים, זבובים טורפים או פשפשים טורפים. מדובר בפרוקי-רגליים גדולים יחסית שקל לאתר עם קצת מיומנות.

כאשר מושא הצילום הם הטורף והנטרף גם יחד, לא תמיד שמים לב למה שקורה ברקע ההתרחשויות ולא מדובר ברקע הרחוק, אלא ממש בלב ההתרחשות.

הנה טרפן (Asilidae) זבוב טורף מהסוג Saropogon המוצץ בתאווה צרעה, לכאורה עוד ארוחה שגרתית אבל שימו לב, לזבוב יש עוד שותף. הסתכלו טוב וחפשו את האורח. מצאתם? 
 
שימו לב לגודלו (3-2 מ"מ) ביחס לטרפן. אין פלא שמצאתי אותו רק כאשר הגדלתי את התמונה. אז מי זה האורח הלא קרוא? מדובר בזבוב המשתייך, למשפחת הַאֻשְׁפִּיזְבוּבִיִּים Milichiidae.
 
משפחה זו כוללת מינים שחלקם נחשבים כחמְסָניים (kleptoparasitism). חמסנות או טפילות גניבה היא טפילות בה מתארח גונב מזון שניצוד או הוכן על ידי המארח. 
גם טרף זעיר כמו צרעה קטנה מושך אושפיזבוב רעב

ככל הידוע הזבובים הללו מאתרים את הטורף והקורבן בעזרת ריח. חרקים רבים מדיפים בשעת מצוקה או מוות ריחות אתריים שנועדו לדחות את הטורף וכל הנראה להזהיר אחרים מפני סכנה. הזבובים משתמשים בערוץ זה כדי לאתר הזדמנות נדירה למזון קל. הם מוצצים את לשד הקורבן דרך חיבורי המפרקים הרכים של החרק. נראה שיש מינים בעלי העדפות מזון מוגדרות, יש הנמשכים למזון מוגדר כגון פשפשים מסויימים או לדבורים.

קברנית החלזונות Ablattaria arenaria טורפת שבלול בעוד היא מוקפת בעדת אושפיזבוביים חמסנים.
פשפש טורף - רצען מנומר Rhynocoris punctiventris צד דבורה.הטרף מושך עשרות אושפזבוביים.
יש מינים הצמודים למטווי עכבישים וממתינים על המטווה במקום בטוח להזדמנות הראויה להגיע למטרה. אחרים ימתינו בסבלנות על הטורף עצמו או בקרבתו לטריפה הבאה כדי להצטרף למסיבה. מתצפיות בשטח על סרטבישיים נראה שהעכבישים לא מתלהבים בלשון המעטה מהאורחים. 
צפיתי לא פעם כיצד הם מנסים להתנער מהם, ללא הצלחה יתרה, בניסיון לסלק אותם מהמזון היקר. לצערי אין הרבה מידע ברשת על הביולוגיה וההתנהגות של המשפחה המעניינת הזו.
גם טרפו המחותל של עכביש הכסופי לא מוגן מחמסנות האושפיזבוביים

אושפיזבוביים על דבורת דבש שניצודה על ידי סרטביש

Comments are closed.