המשפחה איכריטיים Eucharitidae

טפילות היא אחת התופעות המוזרות בעולם החרקים ולו רק מאופיין של הדרכים הנפתלות והמוזרות בהן נוקטים טפילים כדי להגיע למארח. במקרה של צרעות ממשפחת האיכריטיים הדבר לא שונה.

האיכריטיים Eucharitidae היא משפחה של צרעות טפיליות, מוזרות בצורתן החיצונית, המתמחות בטפילות על נמלים. הפונדקאים הם זחלי נמלים, לרוב בדרגת טרום גולם וזחלי הצרעות מתפתחים בתוך הגלמים או על גלמים של הנמלים.
זו משפחה המאפיינת אזורים טרופיים או חמים ושחונים, יש לה נציגים גם באזור הים-תיכוני היובשני.

הדרך בה מגיעים זחלי הצרעות לתוך קיני הנמלים מרתקת לא פחות. הידע על רוב המינים לוקה בחסר, כולל הידע על מארחים ומחזור החיים. בחלק מהמינים מוכרים מארחים ספציפיים ובחלק ניכרת גמישות גדולה יותר אבל גם באלה מדובר ב-4-2 מארחים, תלוי במין הצרעה.

חדירה לתוך קן נמלים היא בעייתית במיוחד. נמלים מגלות כרגיל עוינות לכל חדירה זרה לקן, לרוב דינו של הפולש מוות. בעיה נוספת היא הצורך להגיע לאתר ההטלה הנכון ובקן גדול ומפותח המכיל מאות ולעיתים אלפי מעברים וחללים העסק לא פשוט. צרעות האיכריטיים נוקטות באסטרטגיה הפוכה. אם אי אפשר להגיע לקן, נפגוש את הנמלים בחוץ ורצוי באתר בו הם מבקרות תדיר.

Stilbula cf vitripennis - מטילה על רכפתן המדבר (ערבה צפונית 2005).

השיטה הנפוצה היא הטלת עשרות עד מאות ביצים (0.1 – 0.2 מ"מ אורכן) על או לתוך רקמת הצמח (גבעול, עלה, פרי) המצוי בקרבת הקן, שם הם מוגנות מהתייבשות וטורפים. הזחלים הבוקעים זעירים מאוד (0.13 מ"מ) הם מסוג זחל ראשוני (planidium) חסרי רגליים, בעלי כושר תנועה מוגבל ועמידות לאקלים קשה. הזחלים הבוקעים נשארים על הצמח או נושרים לקרקע וממתינים לנמלים פועלות חולפות (לכל מין טקטיקה שונה) ונאחזים בהן. גידול במעבדה הראה שזחל שלא מצא טרמפ ימות תוך כשבוע. כאמור הזחלים נאחזים בנמלה הראשונה העוברת בדרכם ומתמקמים באזור הראש, במידה והם מגיעים אל כתובת לא נכונה או נאחזים בחרק אחר, דינם נחרץ למוות.

זחלים המגיעים לקן נצמדים חיצונית (ectoparasite) לזחל הנמלה הזמין הראשון שהם מוצאים. זחלי הצרעה ימתינו עד שזחל הנמלה יגיע לדרגת טרום גולם בטרם יתחילו לאכול אותו. יש מינים המתפתחים תחילה כטפילים פנימיים (endoparasite), אך גם הם מסיימים את מסיימים את ההתפתחות כטפילים חיצוניים. בד"כ רק צרעה אחת תתפתח מזחל של נמלה. ההתגלמות נעשית בתוך הקן ועזיבתו נעשית בדרגת הבוגר, לעיתים לאחר שהייה לא ידועה בתוך הקן.

איכריטיד לא מזוהה מטילה על ענף של ארכובית (ראש העין 2009).
איכריטיד לא מזוהה (חולות ראשל"צ יולי 2012)

מחקרים העלו שדרגות צעירות ובוגרים במינים שונים של איכריטיים זוכים לטיפול מסור מידי הנמלים; כמו ניקוי, האכלה ולעיתים העברה לאתר בטוח יותר במקרה סכנה. במינים אחדים שנחקרו נמצא שיש שנמלים הפועלות אף נושאות את הבוגרים החוצה מהקן. סובלנות הנמלים לפולשים, מעידה ככל הנראה על חקיינות כימית העושה שימוש בפרומון לא ידוע, המזהה אותם כנמלים לכל דבר.

במשפחה זו מוכר הסוג Orasema כטפיל על נמלת האש האדומה (מין פולש בארה"ב) ונעשים עליה מחקרים בכדי לאמוד את האפשרות להשתמש בה כמדביר ביולוגי. זהו כיוון חשוב למציאת פתרונות עבור סוגים נוספים של נמלות אש, בינן נמלת אש קטנה המהווה מין פולש גם בשראל ומינים אחרים המוגדרים כמזיקים או פולשים.

Comments are closed.