כללי

מאמרים ורשומות בנושאים אנטומולוגים כלליים: אנטומיה, מורפולוגיה, טקסונומיה, היסטוריה, יחסי אדם-טבע ועוד. רשומות שלא התאימו לקטגוריות אחרות אבל הנושאים בהם הן עוסקות חשובים לא פחות להבנה של עולם פרוקי־הרגליים והטבע בכלל.

אקולוגיה

אקולוגיה (תורת הסביבה) היא ענף בביולוגיה החוקר את יחסי הגומלין בין האורגניזמים השונים, כמו גם בין כל אחד מהם לסביבה הדוממת. הרשומות בקטגוריה זו עוסקות בהיבטים אקולוגים של יחסי הגומלין של חרקים ופרוקי־רגליים אחרים עם בית הגידול בו הם שוהים. או/ו היבטים של אורחות חיים המשתקפים מהביולוגיה, המורפולוגיה והאקולוגיה שלהם.

כיצד נבדיל

‘כיצד נבדיל’ כוללת אסופת רשומות העוסקות בהבדלים שבין קבוצות חרקים ופרוקי רגליים הדומות במראה החיצוני אך שונות מאוד במוצאן. מטרת הרשומות היא לספק לקורא כלים שימושיים לא רק להבדלה בין הקבוצות אלא גם להיכרות עם היבטים אקולוגיים וביולוגים הנוגעים לקבוצות הללו ומשתקפים מהשונה והדומה שבינם.

סיפורים מהשטח

אסופת רשומות העוסקות ביחסי גומלין של חרקים עם בית הגידול שלהם, על הרוב צמחים מארחים או בית גידול ייחודי, כפי שתיעדה המצלמה בזמן סיורי שטח או סיכום ביקורים סדירים באתרים שונים. מעבר להתמקדות במינים ספציפיים רשומות אלו מהוות גם חלון לעקרונות אקולוגיים וביולוגיים רחבים הבאים לביטוי בהיבט הצר של הסיפור.

שַׁפִּירָאִים

סדרת השפיראים Odonata (גלגול חסר) היא מהקדומות ביותר. סידרה זו כוללת את השפריריות Zygoptera והשפיריות Anisoptera. בני הסדרה מתפתחים במים והבוגרים יבשתיים מעופפים ביום בסמוך למקורות מים.

תִּיקָנָאִים וגְּמַלֵּי־הַשְׁלֹמֹה

סדרת הַתִּיקָנָאִים Blattodea וסדרת גְּמַלֵּי־הַשְׁלֹמֹה Mantodea הן סדרות אחיות (ממוקמות בעל־סידרה Dictyoptera) של בעלי גלגול חסר, החיים בבתי גידול חמים. התיקנאים כוללים את התיקנים (חרקים פעילי לילה אוכלי כל) ואת הטרמיטים Isoptera (חרקים חברתיים אוכלי תאית). גמלי־השלמה הם טורפים יחידאיים מתמחים, בעלי כישורי ראייה יוצאי דופן בקרב החרקים ובעלי רגלי טרף מתמחות.

חַגְבָאִים ומַקְּלוֹנָאִים

חגבאים Orthoptera היא סידרה של חרקים בעלי גלגול חסר הכוללת בישראל את: על־משפחת הצרגולים, על־משפחת החרגולים, על־משפחת הצרצרים ועל־משפחת החגבים. החגבאים מתאפיינים ברגלים אחוריות מפותחות המשמשות כרגלי ניתור. רובם ניזונים על הצומח, אם כי יש בהם אוכלי כל או טורפים. במרבית המינים מוצאים איברי קול ו/או שמע מפותחים. הצעירים דומים במראה ובאורח החיים לבוגרים.
מקלונאים Phasmida היא סידרה של חרקים בעלי גלגול חסר הנפוצה בעיקר באזורים הטרופיים ומיוצגת בישראל על ידי 3 מינים. אלו חרקים צמחונים המוצאים מסתור בצמחים. הכנפיים חסרות או שאינן מפותחות.

שׁוֹנֵי־כָּנָף ('פשפשאים')

סִדְרַת שׁוֹנֵי־כָּנָף (לשעבר 'פשפשאים') היא סדרת של חרקים בעלי גלגול חסר המתפלגת לשלוש תת־סדרות: הפשפשים, הציקדות והכנימות. פִּשְׁפְּשִׁים Heteroptera מצויים ביבשה, על פני המים ובתוך המים. הם ניזונים על מוהל צמחים או נוזלי גוף של אורגניזמים אחרים (טורפים או טפילים). מקצת המינים נחשבים מזיקים לאדם. צִיקָדוֹת Auchenorrhyncha – כל הציקדות ניזונות ממוהל הצמחים וחלקן מוכרות בשל הקולות החזקים שהזכרים מפיקים בעונת החיזור. כְּנִימוֹת Sternorrhyncha – קבוצה הכוללת את הפסילות, כנימות עלה, כנימות מגן ועוד. כל משפחות הכנימות ניזונות ממוהל צמחים וחלקן נחשבות מזיקי חקלאות קשים.

אֲרִינִמְלָאִים ואֲרִינַחֲשָׁאִים

סדרת הארינמלאים Neuroptera היא סידרה של חרקים בעלי גלגול מלא. רובם מעופפים טובים הפעילים בדמדומים או בלילה. מרביתם טורפים חרקים קטנים, אך יש גם הניזונים על טל־דבש. ארינמלים מוכרים בעיקר בשל שיטת ציד המאפיינת מספר מינים; הזחלים חופרים בקרקע משפכי ציד חרוטיים ולוכדים בהם חרקים קטנים. התנהגות זו, הנתפסת טיפוסית לקבוצה, היא חריגה למעשה; רק כעשרה אחוזים מכלל המינים שבסידרה בישראל נוקטים בשיטת ציד זו. שאר המינים שוכנים במקומות חיות שונים; על הקרקע או על צמחים והם משתמשים במגוון שיטות לתפוס טרף

חִפּוּשִׁיּוֹת

חיפושיות Coleoptera היא סדרת החרקים (בעלי גלגול מלא) העשירה ביותר במינים (מעל 350,000 מינים). חיפושיות מתאפיינות בחזה הנושא כנפי חפייה קשיחות תחתן מקופלות כנפי תעופה קרומיות (יש מינים החסרים את כנפי התעופה). חיפושיות חיות במגוון בתי גידול יבשתיים,: יבשים, לחים ובתוך מים. יש בהן מינים טורפים, אוכלי־כל או צמחונים. הזחלים מתפתחים על צמחים, בתוכם או בתוך הקרקע. מיעוטן נחשב למזיק ויש בהן לא מעט מינים הנחשבים מועילים לאדם.

זְבוּבָאִים

הזבובאים Diptera היא סידרה עשירה של חרקים המתפתחים בגלגול מלא. הבוגרים מתאפיינים בזוג אחד של כנפיים (קרומיות) וזוג איברי שיווי משקל (הבוכניות). יש מינים חסרי כנפיים או בעלי כנפים מנוונות. זבובאים מתפתחים במגוון עשיר של בתי גידול; יבשתיים ורטובים. יש בהן מינים טורפים (בוגרים וזחלים), אוכלי רקב (זחלים), אוכלי־כל (זחלחים) או צמחונים (בוגרים וזחלים). אף שמיעוטם נחשבים מזיקים לאדם, לזבובאים חשיבות עצומה במערכת האקולוגית כמפרקים, אוייבים טבעיים של מזיקים ומאביקים.

פַּרְפָּרָאִים (פרפרי יום)

סדרת הפרפראים (גלגול מלא) היא סדרה של חרקים מעופפים המתאפיינת בכנפיים וגוף המכוסים קשקשים. חלוקה שימושית מחלקת את הפרפראים למעופפי יום (פרפרי יום) ועשים (מעופפים בעיקר בחשיכה ולעיתים ביום). על ההבדלים בין עש לפרפר ראו בקישור.  קטגוריה זו מתמקדת בקבוצת פרפראי היום הכוללת בישראל כ-6 משפחות. רבים מהמינים במשפחות הללו מתאפיינים בצבעוניות עשירה ויפה. הזחלים של רוב המינים בקבוצה מתפתחים על צמחים, לעיתים קרובות על מארחים ספציפיים.

פַּרְפָּרָאִים (עשים)

פרפראים (גלגול מלא) היא סדרה של חרקים מעופפים המתאפיינת בכנפיים וגוף המכוסים קשקשים. חלוקה שימושית מחלקת את הפרפראים למעופפי יום (פרפרי יום) ועשים (מעופפים בעיקר בחשיכה ולעיתים ביום). על ההבדלים בין עש לפרפר ראו בקישור. קטגוריה זו מתמקדת בקבוצת העשים הכוללת בישראל עשרות משפחות. מינים המעופפים בחשיכה מתאפיינים בצבעי הסוואה ואילו עשים מעופפי היום הם, על הרוב, צבעוניים. עשים מפגינים עושר גדול בהשוואה לפרפראי היום וטווח מימדי הגוף עצום; מ־3 מ"מ עד ל־30 ס"מ. הם גם מציגים (הזחלים) את משרעת בתי הגידול הגדולה יותר. מארון בגדים שלנו (מינים ספורים), דרך צמחים שונים, גזעי עצים ועד עמוק בקרקע בין השורשים.

דְּבוֹרָאִים (צרעות, דבורים ונמלים)

סדרת הדבוראים Hymenoptera (גלגול מלא) היא מהעשירות והמגוונות מבין סדרות החרקים. הסדרה נחלקת לתת־סדרת אַל־שִׁנְצִיֹּים Symphyta ותת־סדרת השִׁנְצִיֹּים Apocrita, הכוללת את מרבית המינים. דבוראים מציגים קשת רחבה של יחסים חברתיים החל ממינים יחידאים (הרוב) וכלה במינים חברתיים שקיומם כפרטים תלוי במושבה כולה. לדבוראים חשיבות כלכלית מרובה; אומנם קיים מיעוט הנחשבים למזיקים אבל רובם מועילים כמאביקים חשובים, מדבירים ביולוגים וכיצרני מזון (דבורי הדבש).

עַכְּבִישָׁנִים

העַכְּבִישָׁנִים הם אחת משלוש קבוצות (ברמת מחלקה) של בעלי־חיים הנמנים על תת־המערכה מַלְקוֹחָנִים Chelicerata, שהיא אחת מארבע תת־מערכות המרכיבות כיום את המערכה פְּרוּקֵי־הַרַגְלַיִם Arthropoda. תחת קבוצת המלקוחנים מוצבות (מסורתית): 1. קבוצת עכבישי־הים Pycnogonida, 2. קבוצת זנבות־החרב Xiphosura. 3. מחלקת העַכְּבִישָׁנִים Arachnida – קבוצה יבשתית הכוללת את הרוב המכריע של מספר המינים – כ־120,000 (מכל הסדרות). אין ספק שהמספר בפועל גדול לאין ערוך, בעיקר מקרב העכבישאים והאקריות. העכבישנים מתפלגים לקבוצות משנה בעלות תכונות משותפות ותכונות נבדלות, לעיתים ייחודיות. הגישה הרווחת מונה 18-16 סדרות. עבור סדרת העכבישאים מוקדשת קטגוריה נפרדת. תחת קטגוריה זו מופיעות כל הרשומות העוסקות בעכבישנים שאינם עכבישים.

עַכְּבִישָׁאִים (עכבישים)

עכבישים מהווים קבוצה גדולה וחשובה של פְּרוּקֵי־הַרַגְלַיִם (סדרת העכבישאים Araneae במחלקת העכבישנים Arachnida). תפוצתם נרחבת ביותר ומוצאים בהם מגוון רב של אורחות חיים ושל התנהגויות והסתגלויות מורפולוגיות ופיזיולוגיות שונות ביותר. העכבישים מהווים מרכיב נכבד במערכות אקולוגיות רבות. מאחר וכולם טורפים – בעיקר חרקים ואקריות, נודעת להם חשיבות כלכלית למשק החקלאי. הרוב המכריע של העכבישים נושאים בלוטות ארס, אך רק מיעוטם – כמה עשרות מינים מתוך כ־50,500 מינים המוכרים בעולם – נחשבים מסוכנים לאדם. מלבד החשיבות הרפואית של העכבישים המסוכנים לאדם, יש לארס חשיבות בחקר מערכות ביולוגיות ופיתוח תרופות שונות.

פְּרוּקֵי־רַגְלַיִם אחרים

קטגוריה זו מוקדשת לקבוצות שונות של פרוקי־רגליים שאינן חרקים ואינן עכבישנים. כאן תמצאו רשומות על בעלי 3 זוגות רגליים שאינם חרקים (מקבוצת ה־Hexapoda) כמו: ה דּוּ־זַנְבָאִים וקְפִיץ־זַנְבָאִים וגם על קבוצת מַרְבֵּי־רֶגֶל (Myriapoda) הכוללת את מחלקת הנְּדָלִים Chilopoda ומחלקת רַבֵּי־הָרַגְלַיִם Diplopoda.

כותרת אלמנט

‘כיצד נבדיל’ כוללת אסופת רשומות העוסקות בהבדלים שבין קבוצות חרקים ופרוקי רגליים הדומות במראה החיצוני אך שונות מאוד במוצאן. מטרת הרשומות היא לספק לקורא כלים שימושיים לא רק להבדלה בין הקבוצות אלא גם להיכרות עם היבטים אקולוגיים וביולוגים הנוגעים לקבוצות הללו ומשתקפים מהשונה והדומה שבינם.