ספארי לילה בפארק הירקון

יש מקומות הזכאים לביקור בשעות מיוחדות. מקום כזה הוא פארק הירקון או נכון יותר אתר שבע־תחנות המשתרע על גדת הנחל לא הרחק מתל־גריסה.

בית גידול לח בכלל ובאזור עירוני בפרט הוא פוטנציאל יפה למפגש עם מינים רבים של חרקים ופרוקי־רגליים אחרים שכרגיל לא מתבלטים בנוף העירוני. במסגרת פעולות שיקום הוקמה בשנת 2004 מערכת נסיונית של בריכות אקולוגיות סמוך לאתר שבע־תחנות. בריכות אלו מכילות מגוון צמחיה האופיינית לבתי גידול לחים המשמשים כמטהרים ביולוגיים למי הנחל ומשמשים בסוף התהליך להשקיית הפארק. השילוב היחודי של בית גידול לח עם צמחיה צפופה ומגוונת מושכת לאתר חרקים רבים הניזונים מהצמחיה ומשמשים מזון לגוון רחב של טורפים בהם עכבישנים, דו־חיים, זוחלים וציפורים.

בחודש אוגוסט 2009 ביצעתי מספר ביקורים ליליים על מנת לתעד את העושר הביולוגי של פרוקי־הרגליים הפעילים בלילה. המינים להלן הם רק חלק ממה שנצפה או שאפשר למצוא בסיורי לילה כאלה.
סיור כזה רצוי להתחיל כחצי שעה לפני החשיכה. במועד זה עכבישים בוני רשתות מצויים בעיצומה של בניית מטווים ואפשר במעט סבלנות לעקוב אחרי כל תהליך בניית הרשת (לוקח כשעה). במקביל מתחילה פעילות של חרקים פעילי לילה הניזונים מפרחים הפורחים בשעות החשיכה. את החרקים והעכבישים אפשר למצוא בעיקר על הצמחים השונים המצויים בבריכות, על גדת הנחל או בשטח הפתוח בקרבת הגדות. כל שצריך הוא פנס טוב, עיניים סקרניות והרבה סבלנות.

הדיירים הבולטים של המקום הם העכבישים. באתר אפשר למצוא עכבישים ממספר משפחות ובעיקר ממשפחת הגלגלניים Araneidae וממשפחת הפגיונתיים Tetragnathidae. חלק מהמינים המדוברים מחדשים מטווים כל ערב ומקפלים (רובה נאכלת) אותה עם שחר שאז הם חוזרים למקום המסתור בחסות הצמחיה. כמות העכבישים במקום נאמדת באלפים רבים ואולי יותר. אין ספק שכמות זו משמשת כרסן ביולוגי אדיר כנגד יתושים רבים שחלקם נחשבים כמטרידי אדם.

Comments are closed.