ספרות אנטומולוגית בעברית - המשך 1

מדריך החרקים בישראל

לילדים ונוער

מדריך (281 עמ') בתמונות לבית ולשדה הנכתב עבור ילדים ונוער הרוצים להכיר מקרוב את עולמם של החרקים ופרוקי-הרגליים בבית גידולם. שמות המינים בספר לא עוקבים בהכרח אחר הוראת האקדמיה ללשון עברית.

פנחס אמתי, יונה זילברמןמחברים
מודן1982
סקירה סגירה

פרפרי ארץ־ישראל

סקירה ביולוגית ואקולוגית מלווה בתצלומים של פרפרים בישראל. מביא מידע כללי על קבוצת הפרפראים ומציג מינים נפוצים וחשובים. חלק משמות המינים מיושנים להיום. ספר חובה לכל חובב פרפרים.


יצחק איזנשטייןמחבר
עם עובד
1983
סקירה סגירה

רפרפי ארץ־ישראל

סקירה ביולוגית ואקולוגית מלווה בתצלומים של רפרפים בישראל. מביא גם מידע כללי על קבוצת הרפרפים ומציג מינים נפוצים וחשובים. חלק משמות המינים מיושנים להיום. ספר חובה לכל חובב פרפרים.


יצחק איזנשטייןמחבר
עם עובד
1984
סקירה סגירה

על פרפרים וצמחים בארץ־ישראל

ספר עשיר בתמונות העוסק ביחסים שבין פרפרים וצמחים המשמשים כפונדקאים שלהם. סקירה רחבה של מיני צמחים מושכי פרפרים המתאימים לגינון ביתי וציבורי. ספר חשוב לכל הרוצה בגינת פרפרים פעילה.


יצחק איזנשטייןמחבר
משרד הביטחון, ההוצאה לאור
1988
סקירה סגירה

מדריך הפרפרים בישראל

מהדורה מורחבת
מדריך הפרפרים בישראל

מדריך שדה בתמונות לזיהוי מרבית פרפרי היום בישראל, בחרמון, סיני וירדן. מתבסס על מפתח צבע של המשפחות וכולל סקירה אקולוגית קצרה, מפת תפוצה ומידע שימושי נוסף. ספר חובה לכל חובב פרפרים וחרקים.


דובי בנימינימחבר
כתר
2002
סקירה סגירה

גינת הפרפרים בישראל

מדריך מצולם מקיף על הקמה ואחזקה של גינון פרטי וציבורי המושך פרפרים. כולל מידע על פרפרים וצמחי בר, גידול וצפייה בפרפרים, צילום פרפרים בטבע ועוד.

דובי בנימיני
מחבר
כתר
2009
סקירה סגירה

חרקים נגד אדם

מבוא לאנטומולוגיה רפואית בהיבט האקולוגיה והאבולוציה

ספר מקורי וייחודי העוסק בחרקים, אקריות, מרבי-רגליים ועכבישניים הבאים במגע ישיר עם האדם ועשויים להעביר מחלות שונות. ספר חובה לכל חובב טבע המתעניין בפריזיטולוגיה ותהליכים אבולוציוניים כלליים.

מיכאל קוסטאמחבר
הקיבוץ המאוחד
1978
סקירה סגירה

מדריך חיות ארס בישראל

מדריך מצולם (93 עמ') של בע"ח ארסיים בישראל כולל זוחלים, פרוקי-רגליים ורכיכות. מביא מדגם מייצג של מינים חשובים / נפוצים. מידע בסיסי ביוצר על כל מין, הקשר לאדם ואפיון הסכנה.


שולוב אהרון, פרימור נפתלי, צחי אברהםמחברים
זמורה1978
סקירה סגירה

עולמה של הצרעה המזרחית

עולמה של הצרעה המזרחית

חיבור העוסק בעולמה של הצרעה המזרחית בטבע ובמעבדה ומסכם תצפיות וניסויים שנערכו במשך 40 שנים. כולל סקירה ביולוגית, חברתית ותופעות שונות הנוגעות למין הזה.


יעקב ישי
מחבר
משרד הביטחון ההוצאה לאור / האוניברסיטה המשודרת2000
סקירה סגירה

החרקים

מהדורה שנייה

ספר הלימוד הבסיסי של קורס החרקים באוניברסיטה הפתוחה. מספק ידע ראשוני ומעבר לכל מי שרוצה להכיר את עולם החרקים מבפנים ומחוץ. הספר מחולק ליחידות לימוד העוסקות בהכרות בסיסית עם קבוצת החרקים, מבנה ותפקוד גוף החרק, רבייה, תקשורת בחרקים ועל היחסים שבין חרקים צמחים ואדם. ספר חובה לכל אנטומולוג חובב ומתחיל.


מיכאל קוסטא
מחבר
האוניברסיטה הפתוחה2006
סקירה סגירה

אנטומולוגיה כללית

מהדורה שנייה

עוסק באנטומולוגיה כללית עם דגש על הפאונה המקומית. מספק ידע מעמיק על יסודות האנטומיה, פיסיולוגיה, התפתחות, גדילה, רבייה והתנהגות. כולל פרקים על אקולוגיה של חרקים, חרקים כמזיקים ומפתח טקסונומי בסיסי לחרקים בישראל.
ספר ישן אבל לא מיושן המכיל ידע רב ששימש בסיס לספרים רבים שבאו אחריו, חלקם נזכרים ברשימה זו. ככל שזה נוגע לידע האנטומולוגי זהו ספר חובה לכל אנטומולוג מתחיל. הצד הטקסונומי מטבע הדברים לא מעודכן אבל עדיין שימושי באספקטים רבים.


שמעון בודנהיימרמחבר
קריית ספר
1961
סקירה סגירה

החי בארצות המקרא

תולדת החי בארץ ישראל ושכנותיה

שני כרכים העוסקים בסקירה היסטורית של תולדות החי בארץ ישראל והארצות השכנות החל מתקופת האבן ועד סוף המאה ה-19. הספר מרכז מידע ממאות מקורות שונים, חלקם קדומים מאוד ומביא את סיפורו של עולם החי באזור כפי שהוא משתקף מהמקורות השונים והקשר שלו עם העולם התרבותי והכלכלי של עמי האזור. פרוקי-רגליים מהווים רק חלק מזערי מהספר אבל גם סקירה מוגבלת זו יחודית וכמעט אין שני לה בספרות מאוחרת יותר. חובה לכל מי שרוצה להבין את עולם החי של האזור שלנו בהקשר ההיסטורי והתרבותי.


פשמעון בודנהיימר
מחבר
כמוסד ביאליק
1949
סקירה סגירה