ספרות אנטומולוגית בעברית - המשך 4

החי בסביבת ים-המלח

חוברת (90 עמ') המוקדשת לעושר המינים בסביבת ים-המלח. סוקרת בעלי-חוליות וחסרי חוליות המאפיינים את בית הגידול המדברי היחודי של בקע ים-המלח. בנויה כמגדיר שדה בסיסי עם איורים ותיאור קצר. מתייחסת גם למינים שונים של פרוקי-רגליים שלא מופיעים בספרות עברית אחרת.


לב פישלזוןמחבר
ספריית השדה1967
סקירה סגירה

אקריות ארץ־ישראל

ספר (344 עמ') הסוקר את הקבוצות העיקריות והמינים החשובים של אקריות בישראל. האקריות מובאות בחלוקה לסדרות, משפחות וסוגים, סימני היכר אופייניים, צורת החיים, סימנים המבדילים בין מין למשנהו, מקום גידול, מזון, צורת העברה ויחסי גומלין. ספר מקיף שנועד לסייע למדריכים חקלאיים, תלמידים, חוקרים ולעוסקים בהגברת היצוא החקלאי ולכל חובבי הטבע.


דר' צבי קליין, ליאנה זרבימחברים
משרד החקלאות ופתוח הכפר, השרותים להגנת הצומח2010
סקירה סגירה

אקריות בחקלאות ישראל

מדריך שדה מצולם – תמונות של אקריות מצויות בצמחים בחקלאות ישראל. 88 עמודים, כריכת סליל, למינציה על כל העמודים
המדריך כולל את 30 המינים הצמחוניים החשובים והנפוצים ביותר מתוך כ-40 מינים הנחשבים למזיקי חקלאות בישראל. המינים השונים במדריך זה מסודרים לפי משפחות ולפי סדר חשיבותם הכלכלית. במדריך כלולים פרטים על הביולוגיה, טווח הפונדקאים ועונת הפעילות של האקריות, תמונות שצולמו בהגדלה גדולה וקטנה במיקרוסקופ סטראוסקופי ותמונות נזק אופייני שצולמו בשטח. למדריך מצורף מפתח שמות המאפשר חיפוש לפי גידולי החקלאות הנפגעים ולפי שמות עבריים ושמות לטיניים של האקריות והחרקים המוזכרים.


צלילה בן דוד, יעקב גוטליב, אריק פלבסקי ואיתן רכטמחברים
משרד החקלאות ופתוח הכפר, השרותים להגנת הצומח2018
סקירה סגירה

חרקים

אסופת מאמרים שפורסמו ברובם בדבר לילדים וחלקם בירחון טבע וארץ ובסלעית. 180 עמודים. מגיש חוויות הסתכלות של המחבר בעולמם והתנגותם של חרקים שונים.


אמוץ כהןמחבר
הוצאת ש. זק ושות' ירושלים
1984
סקירה סגירה

פרפרים

מדריך כיס לפרפרים בישראל
פרפרים טבע ישראלי

מדריך שדה מאויר בפורמט דפדפת ל-40 מיני פרפרי יום, מהנפוצים בישראל. כולל איור בגדול טבעי, סמני זיהוי, פונדקאים זמני פעילות ותפוצה. מתאים לכל חובב פרפרים, ילדים ובכלל.


נועם קירשנבאום
מחברים
טבעי ישראלי
 
סקירה סגירה

חרקים

מדריך כיס לחרקים נפוצים בישראל

מדריך שדה מאויר בפורמט דפדפת ל-72 מיני חרקים, מהנפוצים בישראל. כולל איור צבעונית, סמני זיהוי, זמני פעילות ותפוצה. מתאים לכל חובב חרקים, ילדים ובכלל.


נועם קירשנבאום
מחבר
טבע ישראלי
2010
סקירה סגירה

עכבישנים

מדריך כיס עכבישנים נפוצים בישראל

מדריך שדה מאויר בפורמט דפדפת ל-45 מיני עכבישנים, מהנפוצים בישראל. בהם 21 מיני עכבישים, חלקם מינים מלווי אדם ו-12 מינים של עקרבים. כולל איור צבעונית, סמני זיהוי, זמני פעילות ותפוצה. מתאים לכל חובב, ילדים ובכלל.


נועם קירשנבאום
מחבר
טבע ישראלי
2013
סקירה סגירה

זחלים

מדריך כיס לזחלים של פרפרים נפוצים בישראל

מדריך שדה מאויר בפורמט דפדפת ל-59 זחלי פרפראים (פרפרי יום ועשים). כולל איור צבעונית, סמני זיהוי, זמני פעילות ותפוצה. מתאים לכל חובב חרקים, ילדים ובכלל.


נועם קירשנבאום
מחבר
טבע ישראלי
2014
סקירה סגירה