עכבישים – הקופצן Leptorchestes sikorskii

הנה מציאה מאוד מעניינת ולא שגרתית. Leptorchestes sikorskii הוא מין השייך למשפחת הקופצניים Salticidae. הסוג Leptorchestes כולל רק 6 מינים כולם דמויי נמלים. הם נפוצים בעיקר באזורים יובשנים, מדברים למחצה, כמה מינים מתפשטים גם לאזור הפליארקטי. בישראל מין דומה בסוג אחר, Myrmarachne tristis והוא בעל תפוצה עולמית רחבה יותר. קטן ממנו הוא הקופצן Synageles dalmaticus המצוי בכל האזור הים תיכוני בבתי-גידל עשבוניים וגם על עצים.

מלים הן מושא מתאים מאוד לחיקוי משום שמינים רבים של טורפים כציפורים או צרעות הנסמכים על ראייה לזיהוי טרף נמנעים מנמלים המכילות חומצת נמלים דוחה. הדמיון לנמלה הוא מורפולוגי בעיקרו וגם באופן ההליכה (חקיינות בייטסיאנית). 
 
במינים רבים המחקים נמלים, העכבישים הולכים על 3 זוגות רגליים כאשר זוג הקדמי משוך קדימה כמעין מחושים. מרביתם לא טורפים נמלים כמזון עיקרי ועיקר מזונם הוא חרקים ופרוקי רגליים קטנים.
Leptorchestes sikorskii
 
לא ברור מה התפוצה המקומית של Leptorchestes sikorskii. הוא מוכר ממרכז הארץ והנגב. הפרט שלי נצפה באוגוסט 2008 למרגלות תל-צפית אשר בשפלה. בעולם הוא מתועד רק בישראל ולבנון. בית הגידול של רוב המינים בסוג מגוון וכולל עשבוניים, שיחים ואפילו עצים.
Leptorchestes sikorskii

מדובר במין קטן; כ-6-5 מ"מ, המחקה נמלים מהסוג לבובית או חרולית המצויות באותו בית הגידול. הדמיון הוויזואלי ודגם הפעילות מזכיר מאוד נמלים ואכן במבט ראשון כמעט ודילגתי על הפרט הזה. ממרחק של כמטר הוא נראה כנמלה זעירה משוטטת באקראי ורק הגדלה בעזרת עדשת המצלמה הבהירה את התגלית. דגם הפעילות אופייני וכולל שיטוט וסריקה עקבית ויסודית של הענפים ועלים במטרה למצוא טרף מזדמן. כאשר העכביש מזהה טרף הוא מתקרב לאט עד למרחק המאפשר זינוק ואז הוא עט על טרפו כבזק.

Leptorchestes sikorskii

Comments are closed.