Bingo

בינגו פרוקי־רגליים

בינגו פרוקי־רגליים – משחק קבוצתי היכול לשלב לימוד חוויתי.מאפשר היכרות עם קבוצות שונות של פרוקי־רגליים יבשתיים. בהם חרקים, עכבישנים ומרבי־רגל