Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758

הידעת ?

חוקרים סוברים שכ-30% מהביומאסה של החי באגן האמזונס הן נמלים, המהוות כ-10% מהביומאסה העולמית. עוד 10% מהביומאסה העולמית תופסים הטרמיטים. עפ"י החוקרים, חרקים חברתיים מהווים ...