הידעת ?

קבוצת החרקים מציגה את המגוון הביולוגי הגדול ביותר המוכר למדע. עד כה תוארו למעלה מ-1,000,000 מינים של חרקים. מומחים מעריכים שקיימים לפחות פי 3-5 מינים ואולי יותר שעדיין לא תוארו או מוכרים כלל למדע.

Comments are closed.