הידעת ?

חרקים מהווים כ-70% מכלל המינים הידועים בעולם החי. חוקר אנגלי אמד את מספר פרטי החרקים במיליארד מיליארדים. פירושו של דבר שעל כל אדם אחד בכדה"א יש 200 מליון חרקים. צפיפותם הממוצעת היא כ-200 מיליארד פרטים לכל קילומטר רבוע של יבשה.

Comments are closed.