ענבלן 1א

עכבישים – הסוג ענבלן

אם באביב אתם חוזים בעכביש האוחז בכדור, אתם רואים היטב. אלא שזה לא כדור, אלא פקעת ביצים כדורית שנושאת האם המסורה בכל אשר תלך. לא קלים חייה של אמא ענבלנית הדוגאת לצאצאיה גם במחיר מותה שלה לאחר שלא אכלה שבועות רבים עד שיהיו מוכנים ללכת לדרכם העצמאית.