מורית נאה שכיחה מתחת לאבנים. עם החשיפה לאור הפועלות מגיבות במהירות ומתחילות להעביר את הולדות למקום מוגן בעומק הקן שבקרקע.

החיים מתחת לאבן – חלק ב'

גם האבן הקטנה מסתירה תחתיה עולם זעיר ואפלולי אך תוסס ופעלתני. רבים מהשוכנים תחת האבן הם פרוקי־רגליים זעירים, לעיתים כה קטנים עד שנדרשת עין חדה במיוחד או זכוכית מגדלת. חלק מוצאים את מזונם תחת האבן או בשוליה וחלק יוצאים, בעיקר בלילה, לצוד בסמוך לה.

חַד־צֶלַע מְגֻבְשָׁשׁ הוא מהקטנים שבעקרבי ישראל.
נפוץ למדי תחת אבנים באזור הים-תיכוני.
בתמונה פרט בוגר צד קטנדל מתחת לאבן.

החיים מתחת לאבן – חלק א'

כל אבן מסתירה תחתיה עולם אפלולי אך תוסס ופעלתני. האבן, כל עוד לא הופרעה ממקומה, מספקת הגנה מגורמי הסביבה קיצוניים ומיקרו אקלים היציב יחסית לעולם שבחוץ. החוסים תחת האבנים מגלים קשת נאמנויות לבית הגידול, חלק מבלים תחתיה כל חייהם וחלק רק מבקרים מזדמנים.