Erodius Gibbus

התאמות חרקים לפעילות בתנאי חום

טמפרטורות גבוהות ויובש הם מהאתגרים הקשים של מרבית החרקים. חרקים מקיימים פעילות חיים תקינה במשרעת טמפ' צרה למדי. בניגוד לנו, חום גופם מושפע בעיקר מטמפרטורת הסביבה. כאשר הסביבה מקשה על שמירת משק חום אופטימאלי הם עשויים למות, אלא אם יפתחו אסטרטגיית התמודדות מתאימה.