Lispe cf cilitarsis - נקבה טועמת פגר של דג

הסוג ליספה Lispe

אחד הגברתנים שבין זבובי השלוליות הוא הסוג Lispe. בני הסוג פעילים על שפת המים או על פניהם, שם הם צדים זחלים של זבובאים השוכנים בבוץ או ניזונים מפגרים וחומר אורגני אחר המצוי בבוץ או על קרום המים. ברשומה זו תוכלו להכיר שלושה מבני הסוג שניתן לראות בבתי גידול לחים בישראל.