לטיפולה, בוכניות גדולות הניראות היטב גם ללא צורך בהגדלה.

תעופה בשליטה – על זבובים ובוכניות

זבובים ידועים בכושר תעופה ייחודי, המאפשר להם לא רק לבצע פניות חדות בשברירי שנייה, אלא גם במינים רבים, לעוף הצידה או לאחור ואף לרחף במקום אחד. יכולת זו מתאפשרת במידה רבה תודות לבוכניות. ללא בוכניות אין הזבוב יכול לעוף.