Steatoda grossa

כדורית גדולה Steatoda grossa

כדורית גדולה היא עכביש אורבני במלוא מובן המילה. בישראל עכביש זה מצוי רק במשכנות אדם ובאזורים הנחשבים מתונים מבחינה אקלימית. סוברים שהוא מין חדש יחסית לאזור. כדורית גדולה היא עכביש צנוע החי בפינות אפלות ונראה רק במקרה. אף שנשיכתו כואבת אין הוא נחשב כעכביש מסכן חיים.

נקבה טועמת מפרור של צימוק. הבחנינים מהווים איבר חישה חשוב בטעימת מזון.

תיקן הבתים Supella longipalpa

תיקנים היא מהקבוצות העתיקות ביותר של חרקים מכונפים הקיימת עד היום. ההצלחה שלה מעוגנת בעיקר בעובדה שרוב חבריה ניזונים ממגוון אינסופי של מזונות אורגניים. הסתגלות המאפשרת ניצול מגוון גדול של בתי גידול. מקצת מהמינים הסתגלו לחיים בצמידות לאדם ועל אחד מהם, תיקן הבתים, תוכלו לקרוא ברשומה.