Neoscona adianta

עכבישים – גלגלית קשוטה

באביב ניתן לצפות בחבל הים תיכוני באחד העכבישים הנפוצים והיפים בישראל. גלגלית קשוטה, ממשפחת הגלגלניים, בונה רשתות גלגל יפות בין עשבים או שיחים חשופים לשמש. ניתן לצפות בה בקלות באזורי בתה וגריגה ועם קצת מזל לראות גם כיצד היא צד חרקים מעופפים.

Cyclosa sierrae

עכבישים – הסוג חוגית

אין מתאים יותר השם חוגית לעכביש קטן הבונה רשת גלגל יפה כאילו צויירה במחוגה. הסוג חוגית כולל בישראל מספר מינים; חלקם נפוצים, גם בחצרות וגינות אורבניות וחלקם מסתוריים, שניצפו רק פעמים ספורות במאה השנים האחרונות. למרות הגודל זה הסוג לעניין רב בשל התנהגות הטריפה וההסוואה שלו.