Cilix asiatica

Cilix asiatica – עש או לשלשת?

עש או לשלשת? Cilix asiatica הוא פרפראי קטן הדומה להפליא להפרשה טיפוסית של ציפור קטנה. אף שאינו נדיר בישראל, באזורי התפוצה העיקריים שלו, נדיר לצפות בו, במיוחד באזור השפלה. האקולוגיה והביולוגיה של מין זה ידועים רק במקצת ועיקר פעילותו בשלהי האביב.

בוגר שהגיע למלכודת אור בלילה. פריסת הכנפים הקדמיות מגלה את הכתם הכתום הבולט של הכנפיים האחוריות.

עשנור הרותם Uresiphita gilvata

כל מי שבילה את ילדותו או חלק מחייו בשוטטות בחולות שפלת החוף ודאי פגש את הזחלים היפים של עשנור הרותם. צבעם הבוהק המשלב פסי אורך שחורים, תכולים וצהובים מעיד עליהם שאינם ראויים למאכל וככאלה אין הם נרתעים לסעוד את ליבם על שיחי הרותם, חשופים באמצע היום לעין כל.

בזחלים גדולים בליטות הקוצים ניכרות מאוד.

מודד קיפודי Apochima flabellaria

אחד מהיצורים המוזרים שאפשר לפגוש בשלהי החורף ובאביב בשדות הוא זחל פרפראי ממשפחת המודדים. מין שאינו נמנה על הנדירים, אך משום היותו חמקן קל להתעלם ממנו, אלא אם הוא מופיע לנו ישר מול העיניים. שמו של ברנש זה הוא מודד קיפודי ומעיד על כך גם מראהו החיצוני המשופע בבליטות דמויות קוצים.

Isophya savignyi

ירוק על ירוק – הצבע הירוק בחרקים

בטבע מוצאים באורגניזמים מקבוצות שונות אותם צבעים. הירוק למשל; הוא צבע המאפיין צמחים, הוא גם רווח בהרבה אורגניזמים שאינם צמחים. מכאן נשאלות שאלות כמו: האם קיים קשר בין מהות הצבע הירוק בצמחים ובבעלי־חיים, והאם מקור הצבע הירוק זהה אצל צמחים ובעלי־חיים, בהם גם פרוקי־רגליים?

Hersilia caudata

עכבישים – משפחת הפטמתניים

אומני ההסוואה וההתחמקות הם הפִּטְּמְתָנִיִּים, במיוחד הסוג פטמתן. גם אם תעמדו ממנו במרחק אף, לא תראו אותו אלא אם יזוז. משפחת הפטמתניים הגיע אלינו מהאזורים הטרופים של אפריקה אבל את נציגיה בישראל, 3 במספר, אפשר למצוא בכל אזורי הארץ.

Acrosternum millierei

ירוק עלה

מלחית אשלגנית היא צמח של קרקעות קלות הנפוץ במקומות מופרעים ופורח בעונת הקיץ. באין הרבה אלטרנטיבות, פריחה זו מושכת חרקים רבים ועסיסיות הצמח מהווה מקור מזון חשוב למינים אחדים של פשפשים. שניהם דומים בצורה וגוון לחלקים מהאשלגנית וקשה מאוד לאתר אותם על הצמח.