_7R36242

הזבובאים של ישראל – ארוכי המחוש (חלק ב')

סִדְרַת הַזְבוּבָאִים היא מהגדולות, העשירות והמגוונות שבסדרות החרקים. לזבובאים חשיבות כלכלית ורפואית; חיובית ושלילית. חלק ב' עוסק במשפחות הזבובאים הירודים או ארוכי המחוש (Nematocera ) הכוללת בישראל 17 משפחות בהן משפחת היתושיים.

הסוג Mintho (Tachininae) תוקף זחלי פרפראים, בעיקר ממשפחת העשנוריים.

הזריזבוביים – סקירה בדגש אקולוגי, חלק א'

הזריזבוביים מציגים כרוניקה מורכבת ומרתקת של אבולוציה הבאה לידי ביטוי בעושר המינים, במגוון מורפולוגי ומגוון אורחות חיים. זריזבוביים תופשים מקום חשוב בהרבה בתי גידול. יש להם השפעה רבה על האבולוציה של רכיבים אחרים במערכת, בעיקר המארחים הישירים וכפי הנראה גם על על יחסי צמחים-חרקים.

ארי־תולע בוגר - נקבה.

עושי הגומות, האֲרִי־תּוֹלָע Vermileo

בין ואתם גרים בבית משותף, צמוד קרקע או עובדים בחממה, יתכן ונתקלתם בתופעה מוזרה של גומות משפך קטנות הפזורות על הקרקע באזורים מוצלים. מניח שלא מעט מכם תהו מי או מה עושה את הגומות הללו? חלק אף שיערו שאלו גומות משפך של זחלי ארינמלים. אז לכל התוהים והטועים הנה הסיפור של עושי הגומות.

SONY DSC

בין זבוב לדבורה

זבוב או דבורה, יש כאלו שעבורם זו דילמה לא פשוטה. במספר משפחות של זבובים מוצאים לא מעט מינים חקיינים של דבורים וצרעות. אז כיצד מבדילים. ברשומה זו תמצאו כללי זיהוי בסיסיים שיעזרו לכם להבחין, בשדה או בבית, בין זבוב לדבורה.

_7R35541

הַמִשְׁפַּחַה טַרְפָנִיִּים – Asilidae

אחת הקבוצות המרתקות בזבובאים היא זבובים טורפים. טורפים תמיד מרתקים, לא רק עקב אקט הציד עצמו אלא בעיקר בזכות הכישורים שהופכים אותם לכאלה. ואכן גם זבובים טורפים מספקים את הסחורה. על הטורפים הקטנים והזריזים היכולים להשתלט על טרף הגדול מהם בהרבה תסב רשומה זו.

Culex pipiens

בין זבוב ליתוש

זבובאים נחלקים לשתי קבוצות כלליות: זבובאים ירודים וזבובים עילאיים. רשומה העוסקת בהבדלים עקרוניים (מורפולוגיים בעיקרם) בין הקבוצות וכיצד ניתן להבדיל בינם בשדה או בבית. לשם כך תספיק עין חדה ולעיתים לא תזיק זכוכית מגדלת טובה.

Physiphora alceae נושא צביר זוט־עקרבים הנאחזים ברגליו בעזרת הצבתות.

הזבוב והטרמפיסטים

טרמפיסטיות phoresis היא אסטרטגיה של הפצה פסיבית במרחב, המשתמשת לרוב בבעל־חיים אחר כאמצעי תחבורה בכדי לעבור מקום. עבור יצורים זעירים, חסרי כנפיים ויכולת ניוד מוגבלת, הפצה בעזרת מארחים מאפשרת ניוד יעיל למדי והגעה לבתי גידול מועדפים במהירות וחיסכון אנרגטי משמעותי.

רקבן מפוספס Eristalinus taeniops זבובי רחף כדוגמת הרקבן מציגים חקיינות משובחת למדי.
ברם, חדי עיניים יוכלי לראות את המחושים הקצרים וזוג כנפיים אחד האופייניים לזבובאים.

זבוב או דבורה – צבע הדברים

כמה פעמים שאלתם את עצמכם: זה זבוב או דבורה? נכון לא שאלה הרת גורל אבל תחשבו שזה די מביך לעמוד מול דבורה, לצעוק: "מלח מים, מלח מים" ולגלות שזה בעצם זבוב. למה בעצם צריך הזבוב להידמות לדבורה? ואיך זה בעצם קורה שיש בעלי חיים שונים מקבוצות שונות אך דומים להפליא?