פרט מכונף של רץ־מים.

רצי מים Gerridae

קיימים לא מעט חרקים החיים ופעילים על-פני המים, אבל מעטים הם המבלים את כל (או רוב) מחזור החיים על קרום המים ללא צורך בגישה לקרקע מוצקה. רצי המים הם קבוצה של פשפשים המותאמים לחיים על קרום המים והם יכולים לנוע על פני המים ללא שום מגבלה.