סרטביש לימוני Thomisus citrinellus, הזכר הקטן לצד הנקבה.
בסוג זה ניכר הבדל הגודל בין הזכר לנקבה.

עכבישים – בין נקבה לזכר

בעולם ביולוגי, בו מוצאים בהרבה יצורים הבדלים בין זכרים לנקבות, עולה לא פעם השאלה למה? מה משמעות ההבדלים? גם בעכבישים ניתן להצביע על הבדלים בין הזוויגים. הבדלים מורפולוגיים שניתן לא פעם לראות בעין ויש להם מטרה, גם אם היא לא תמיד ברורה ונראית מוזרה ביותר.