Cloeon sp.

כמה זמן חרקים חיים?

תוחלת החיים של חרקים היא נושא המסקרן רבים. נוטים לחשוב שחרקים חיים פרק זמן קצר וזה נכון ביחס לתוחלת חיים ממוצעת בבני אדם. אנו גם נוטים לקשר בין משך תוחלת חיים להצלחה ביולוגית, מי לא רוצה לחיות כמה שיותר? האם העובדה שאנו חיים הרבה יותר זמן מחרקים הופכת אותנו למוצלחים יותר?