contentpic_815165-st

חרקים, שינה וחלומות

שינה היא חלק בלתי נפרד ממחזור החיים של חולייתנים וחיונית להתפתחות תקינה. פרוקי רגליים נראים לא פעם (לעיתים בלילה) במצב של מעין מנוחה ארוכה ללא תגובה נראית לעין לגירויי הסביבה. האם הם ישנים? האם שינה כפי שאנו מכירים אותה היא מצב ביולוגי גם בחרקים?