_7R35541

הַמִשְׁפַּחַה טַרְפָנִיִּים – Asilidae

אחת הקבוצות המרתקות בזבובאים היא זבובים טורפים. טורפים תמיד מרתקים, לא רק עקב אקט הציד עצמו אלא בעיקר בזכות הכישורים שהופכים אותם לכאלה. ואכן גם זבובים טורפים מספקים את הסחורה. על הטורפים הקטנים והזריזים היכולים להשתלט על טרף הגדול מהם בהרבה תסב רשומה זו.

כמו כל הזבובים הטורפים, לפריה הינה פעילת יום המצויידת בעיניים גדולות ורגלי טרף קוצניות לאחיזת הקורבן.

לַפְרִיָה Laphria

יש חרקים שדרוש הרבה מזל כדי לצפות בהם. לא בגלל שהם קטנים במיוחד או נדירים דווקא או המצויים רק באתרים ספורים, אלא משום שמשך הופעתם בטבע קצר יחסית, צפיפות אוכלוסייתם קטנה והתנהגותם חששנית וחמקנית. הנה סיפור על מפגש עם אחד הנדירים והיפים הללו, מהגדולים שבזבובי ישראל.