Maniola telmessia telmessia

העולש – מארח זריז

בין פרחי האביב בולט עולש מצוי בצבע פרחיו החריג – תכול. יחסי הגומלין בין העולש למבקריו מושפעים מאסטרטגיית פריחה יומית קצרה המשפיעה על תמהיל המבקרים שלו. אסטרטגיה זו מהווה הזדמנות לבחון יחסי גומלין בין צמחים לחרקים ולהכיר מקצת ממבקרי העולש בעונת האביב.

Saropogon sp.

חרקים – טורפים יבשתיים

חרקים טורפים מהווים כ־25% ממגוון המינים המוכרים למדע. הם מיוצגים כמעט בכל הסדרות. למרות ההבדלים המורפולוגיים בין הסדרות השונות, חרקים טורפים נוקטים לעיתים בגישות דומות או פתרונות זהים לשיטות ציד או טריפה. לרוב נובע הדבר מהצורך להתמודד עם בעיות דומות הקשורות לסוג המזון ובית הגידול

Lispe cf cilitarsis - נקבה טועמת פגר של דג

הסוג ליספה Lispe

אחד הגברתנים שבין זבובי השלוליות הוא הסוג Lispe. בני הסוג פעילים על שפת המים או על פניהם, שם הם צדים זחלים של זבובאים השוכנים בבוץ או ניזונים מפגרים וחומר אורגני אחר המצוי בבוץ או על קרום המים. ברשומה זו תוכלו להכיר שלושה מבני הסוג שניתן לראות בבתי גידול לחים בישראל.