הסוג Mintho (Tachininae) תוקף זחלי פרפראים, בעיקר ממשפחת העשנוריים.

הזריזבוביים – סקירה בדגש אקולוגי, חלק א'

הזריזבוביים מציגים כרוניקה מורכבת ומרתקת של אבולוציה הבאה לידי ביטוי בעושר המינים, במגוון מורפולוגי ומגוון אורחות חיים. זריזבוביים תופשים מקום חשוב בהרבה בתי גידול. יש להם השפעה רבה על האבולוציה של רכיבים אחרים במערכת, בעיקר המארחים הישירים וכפי הנראה גם על על יחסי צמחים-חרקים.