פרוונית שחורה - Chaetopelma olivaceum
אחד המינים הגדולים בישראל המגיע גם למגורי אדם.
אינו מסוכן ונשיכתו כואבת כעקיצת צרעה.

בעקבות הטרנטוּלה – על טרוף ומיתוס, ב'

בעקבות הטרנטולה מוליך אותנו ל'עולם החדש' בו נוצר מיתוס נוסף, חזק לא פחות מקודמו. עכבישי הטרנטולה זוכים בתהילת עולם, אך לא בשל עולמם המרתק אלא מתוך שלל אמונות שאין להם כל שחר. זה לא נותן לתרבות האנושית להפריע להעצים אותן לטובת אינטרסים שונים ומשונים.

ריקוד טרנטלה ועכבישי טרנטולה מיתיים מרקדים. Athanasius Kircer's Neue Hall und ThomKunst

בעקבות הטרנטולה – על טרוף ומיתוס, א'

מיתוסים מהווים גשר בין פולקלור ששורשיו נעוצים בעבר לתרבות עכשווית. בין המיתוסים הללו בולטים הנרטיבים של הטָרַנְטֶלָּה והטָרַנְטוֹּלָה, המייצגים את הקשר שבין האדם לסביבה בה הוא חי והתפתח. מיתוסים הניזונים מתוך אותו פחד קמאי מעכבישים ובעצם מכל מה שזר ולא מובן.