Peucetia cf viridis

עכבישים – צייד ירוק ומארח דביק

הקשר בין עכבישים וצמחים לא טרוויאלי כפי שעשוי להראות. צמחים מהווים בית גידול בו עכבישים רבים מוצאים מחסה ועליהם הם צדים את מזונם. האופן בו עכבישים בוחרים את הצמחים המועדפים להם הוא תעלומה. כאשר הבחירה היא של צמחים בעלי תכונות מיוחדות הסיפור הופך מעניין במיוחד.

Oxyopes heterophthalmus

המשפחה ציידיים Oxyopidae

משפחת הציידיים אינה משפחה גדולה, גם בישראל, אולם יש לה נציגים במרבית בתי הגידול החל מהחרמון ועד דרום הנגב והערבה. ציידים מתוך שמם הם עכבישים זריזים, פעילי יום, העטים על טרפם בזריזות ומסוגלים להתגבר גם על טרף הגדול מהם.

Isophya savignyi

ירוק על ירוק – הצבע הירוק בחרקים

בטבע מוצאים באורגניזמים מקבוצות שונות אותם צבעים. הירוק למשל; הוא צבע המאפיין צמחים, הוא גם רווח בהרבה אורגניזמים שאינם צמחים. מכאן נשאלות שאלות כמו: האם קיים קשר בין מהות הצבע הירוק בצמחים ובבעלי־חיים, והאם מקור הצבע הירוק זהה אצל צמחים ובעלי־חיים, בהם גם פרוקי־רגליים?

Nezara viridula

תריסית ירוקה Nezara viridula

תריסית ירוקה נחשבת לאחד הפשפשים הנפוצים והמוכרים בישראל ובעולם. זהו פשפש רב-פונדקאי הנחשב במקומות שונים כמזיק חקלאי ומצוי בישראל מרבית השנה. אף על פי מדובר בפשפש בעל אורח חיים מעניין שמהווה מטרה למחקרים רבים העוסקים באקולוגיה וביולוגיה של חרקים.

Acrosternum millierei

ירוק עלה

מלחית אשלגנית היא צמח של קרקעות קלות הנפוץ במקומות מופרעים ופורח בעונת הקיץ. באין הרבה אלטרנטיבות, פריחה זו מושכת חרקים רבים ועסיסיות הצמח מהווה מקור מזון חשוב למינים אחדים של פשפשים. שניהם דומים בצורה וגוון לחלקים מהאשלגנית וקשה מאוד לאתר אותם על הצמח.