Argiope trifasciata

עכבישים – הסוג כסופי

אחד מנושאי הדגל של משפחת הגלגלניים ועכבישים בכלל הוא הסוג כסופי; הכולל מינים גדולים ויפים, הפורשים רשתות גדולות שיכולות בקלות לתפוש שפירית גדולה או חגב שמן. על אף גודלם המרשים אין הם מסוכנים לאדם והם אורחים מוזמנים בכל חצר וגינה למי שרוצה לצפות בקלות באורחות חייו של עכביש.