בזחלים גדולים בליטות הקוצים ניכרות מאוד.

מודד קיפודי Apochima flabellaria

אחד מהיצורים המוזרים שאפשר לפגוש בשלהי החורף ובאביב בשדות הוא זחל פרפראי ממשפחת המודדים. מין שאינו נמנה על הנדירים, אך משום היותו חמקן קל להתעלם ממנו, אלא אם הוא מופיע לנו ישר מול העיניים. שמו של ברנש זה הוא מודד קיפודי ומעיד על כך גם מראהו החיצוני המשופע בבליטות דמויות קוצים.