ריקוד טרנטלה ועכבישי טרנטולה מיתיים מרקדים. Athanasius Kircer's Neue Hall und ThomKunst

בעקבות הטרנטולה – על טרוף ומיתוס, א'

מיתוסים מהווים גשר בין פולקלור ששורשיו נעוצים בעבר לתרבות עכשווית. בין המיתוסים הללו בולטים הנרטיבים של הטָרַנְטֶלָּה והטָרַנְטוֹּלָה, המייצגים את הקשר שבין האדם לסביבה בה הוא חי והתפתח. מיתוסים הניזונים מתוך אותו פחד קמאי מעכבישים ובעצם מכל מה שזר ולא מובן.