מורית נאה שכיחה מתחת לאבנים. עם החשיפה לאור הפועלות מגיבות במהירות ומתחילות להעביר את הולדות למקום מוגן בעומק הקן שבקרקע.

החיים מתחת לאבן – חלק ב'

גם האבן הקטנה מסתירה תחתיה עולם זעיר ואפלולי אך תוסס ופעלתני. רבים מהשוכנים תחת האבן הם פרוקי־רגליים זעירים, לעיתים כה קטנים עד שנדרשת עין חדה במיוחד או זכוכית מגדלת. חלק מוצאים את מזונם תחת האבן או בשוליה וחלק יוצאים, בעיקר בלילה, לצוד בסמוך לה.